Kulturmiljöprogram: Ramlösa

Ramlösa brunn med park är en av de få bevarade genuina brunnsmiljöerna från 1800-talet.

Ramlösa brunn

När Carl XI:s svenska armé lämnade sitt läger vid Bårslöv för att fortsätta mot Landskrona och Malmö, lämnades åtskilliga klena och sjuka soldater kvar. Dessa fiendetrupper sökte skydd i dalgången vid Ramlösa, som hade rykte om sig som tillhåll för ”rövare och mördare”. Soldaterna återfick sin hälsa och kondition efter att ha druckit av källvattnet ur den så kallade järnkällan nere i dalen. Provinsialläkaren över Skåne, Johan Jacob Döbelius fick kännedom om vattnets hälsobringande egenskaper och lät vidtaga anordningar så att en större allmänhet kunde få del av detta. Den 17 juni 1707 kunde så Ramlösa hälso- och surbrunn öppnas. På 1760-talet kom brunnen att utvecklas till en mondän kuranstalt för vilken kungligheter och högadel visade stort intresse. Ramlösas renommé växlar sedan från period till period. Mellan 1810-1840 upplevde brunnen en ny glansperiod då professor E Munch af Rosenschöld var läkare vid kurorten. 
  
Efter en nergångsperiod under slutet av 1800-talet fick Ramlösa vid sekelskiftet 1900 åter ett uppsving sedan en ny källa påträffats vid borrningar 1893. Källan används fortfarande för den industriella tillverkningen av Ramlösavatten. Byggnadsbeståndet i Ramlösa Brunn omspänner perioden från 1800-talets början till tiden kring sekelskiftet. Trä- och korsvirkesarkitektur präglar bebyggelsen. Under 1800-talet byggdes ett flertal villor (bland annat Bellis och läkarvillan Salvia) samt lasarett (1863) och under senare delen av seklet bland annat kurhotellet (1880) samt badhus och gymnastikbyggnad (cirka 1870, nerbrunnen 1977). Byggnaderna uttrycker dels 1800-talets olika stilideal dels den funktion de ursprungligen hade. Husen ligger grupperade i en lummig brunnspark genom vilken en bred uppfart leder fram till kurhotellet. Läs vidare under ”Ramlösa”, under ”Fritidens landskap”. 

Motiv för bevarande

Ramlösa brunn med park är en av de få bevarade genuina brunnsmiljöerna från 1800-talet. Brunnshotellet är en av Sveriges största träbyggnader. Ramlösa brunn illustrerar som helhet en miljö av stort arkitektur- och medicinhistoriskt intresse.               

Ramlösa brunn, Pelarhallen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss