Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Lärkesholm

Lärkesholm, fossilt landskap med stensträng och åkerytor.

Förutom hundratals röjningsrösen finns här åkrar i form av bandparceller och terrasser samt mer oregelbundna former. Merparten av lämningarna kan sannolikt dateras till medeltiden, men många har ett förhistoriskt ursprung. Områdets karaktär och storlek gör det unikt i länet.

Söder om Lärkesholmssjön ligger ett småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med lång hävd. Förutom hundratals röjningsrösen finns här åkrar i form av bandparceller och terrasser samt mer oregelbundna former. Merparten av lämningarna kan sannolikt dateras till medeltiden, men många har ett förhistoriskt ursprung. Områdets karaktär och storlek gör det unikt i länet.

I området tycks ha funnits ett antal gårdar, som kan ha bildat ursprunget till Lärkesholms gods, vilket finns skriftligt belagt från 1504. Lärkesholm ligger vid Lärkesholmssjöns nordöstra spets. Huvudbyggnaden, som är från 1700-talet, är uppförd i trä och vilar på en hög stengrund. Byn Stora Källstorp ligger samlad på en höjdrygg med gårdar av varierande ålder. En del gårdar har välbevarad 1800-talskaraktär.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap i skogsbygd med ett stort antal röjningsrösen från medeltida åkersystem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss