Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Strövelstorp

Strövelstorp är ett exempel på 1800-talet skiftade byar som fungerade som sockencentrum med kyrka, prästgård och fattighus. Från samma tid är sparkbanken, senare kommunalhus. Missionshuset är ett tydligt exempel på den frikyrkliga rörelsen under tidigt 1900-tal.

Strövelstorp ligger drygt en mil söder om Ängelholm. Byn är känd i skriftliga källor från tidig medeltid och löd under Vegeholms säteri eller var frälsegård. Den samlade byn skiftades genom storskifte 1818, och 1836 genomfördes laga skifte. Ett flertal gårdar flyttades ut från bykärnan.
  
Kyrkan härrör från 1100-talet och är romansk med rakt avslutat kor. Under 1700- och 1800-talen byggdes kyrkan till och fick större fönster. Strax norr om kyrkbyn finns en mindre pestkyrkogård. Prästgården uppfördes 1860 och ersatte en äldre föregångare som eldhärjats. Det nya huset byggdes i tegel och sten. Genom donation från Wilhelmina Ulrika Cedercrantz uppfördes ”Donationshuset 1814 som ersättare för det äldre fattighuset.

Strövelstorp fick en av de första sockensparbankerna i gamla Kristianstads län. Den öppnade 1853. År 1880 byggdes kommunalhuset. Huset i tegel finansierades till stor del av banken. Det fungerade som kommunalhus fram till kommunsammanslagningen med Ausås 1952. Av betydelse för orten var det mejeri som anlades 1896. År 1928 byggdes ett missionshus i Strövelstorp. Föreningen hade bildats redan 1870 och haft en tidigare byggnad på samma plats. Den nya byggnaden blev en 1,5 plansbyggnad med gul liggande brädpanel.

I Strövelstorp fanns ett stort motstånd till järnvägen, vilket medförde att den anlades en bit utanför byn. Ströveltorp kom dock att kompletteras med senare villabebyggelse och fungerar idag som sovstad till Ängelholm och Helsingborg.

Motiv för bevarande

Strövelstorp är ett exempel på 1800-talet skiftade byar som fungerade som sockencentrum med kyrka, prästgård och fattighus. Från samma tid är sparkbanken, senare kommunalhus. Missionshuset är ett tydligt exempel på den frikyrkliga rörelsen under tidigt 1900-tal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss