Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vreta udd

Lummiga lundar vid Ekoln.

Länsstyrelsen har fått upprepade frågor och rapporter som gäller plockning av ramslök i detta naturreservat. Vi vill därför förtydliga att det är förbjudet att plocka alla sorters växter, inklusive ramslök, i Vreta udd. Se reservatets föreskrifter längre ned på denna sida.

Stig och gammalt träd i naturreservatet Vreta udd

Solen tränger knappt genom trädkronornas tak och du omsluts av ett hav av grönt ljus. Vårfåglarna kvittrar bland ekar och hasselbuskar och delar med sig av sin livslust. Efter en stunds vandring kommer du ut till vattnet - här väntar släta hällar som stupar ner i Mälarens vågor - perfekt för säsongens första solbad eller ett dopp!

Vreta udd ligger vid Dalbyviken och är en mycket naturskön udde i Ekoln. Här kan du vandra genom en lummig ek- och hasselskog som lockar med sitt rika växt-och djurliv. Bland de stora trädkronorna trivs tättingar, gröngöling, nötväcka och många andra arter som gillar att bygga bo i gamla eller döda träd.

På gamla kartor ser man att området var betesmark under 1800-talet och fortfarande i mitten av 1900-talet fanns här en sällsynt praktfull löväng. Om våren lyser marken av vitsippor och den växtintresserade kan hitta både smånunneört, den giftiga trolldruvan och andra rara växter.

Vreta udd blev reservat redan år 1943 på initiativ av professor The Svedberg. Syftet med att göra Vreta udd till naturreservat var att vetenskapligt kunna studera vad som händer med en ädellövskog som utvecklas utan mänsklig inverkan.

Eftersom det än idag bedrivs botaniska studier här får man inte gå utanför de markerade stigarna. Den särpräglade miljön ska få utvecklas fritt utan mänsklig påverkan. Men bredvid reservatet, i Hammarskogs naturreservat, går det bra att röra sig fritt, grilla korv i den iordnigsställda eldplatsen eller solbada på hällarna.

Kom ihåg att du måste hålla dig till stigen. Den är markerad med orangea stolpar. Det finns två stugor längst in i reservatet. Dessa är privata och de som bor där har tillstånd att ta sig till stugorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. vistas i reservatet utanför markerad strövstig, undantaget den lilla holmen i Ekoln belägen ca 500 meter nordost om udden,
 2. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 4. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag,
 5. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 6. rida, tälta eller elda,
 7. medföra hund eller annat husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. cykla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1943
Areal: 5 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala universitet, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss