Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gårdskärskusten

Landhöjningskust med grunda vikar, kalkrika skogar och rikkärr

Två bilder. Till vänster senvuxna tallar på lavklädd sandmark. Till höger havsvik om vintern med is och snö i strandkanten.

Länsstyrelsens beslut om att bilda naturreservatet Gårdskärskusten har blivit överklagat. Föreskrifterna för allmänheten gäller ändå, tills vidare. Föreskrifterna hittar du längre ned på sidan.

Naturen i Gårdskärskustens naturreservat är starkt präglad av landhöjningen. Här kan man nästan se hur landet kryper upp ur havet och hur det ständigt skapas nya landområden. Landhöjningen, kalkrika jordar och närheten till Dalälvens utflöde är viktiga anledningar till reservatets mångfald.

Landhöjning

Landskapet i Gårdskärskustens naturreservat, både på land och i havet, är under ständig förändring. I det flacka kust- och skärgårdslandskapet leder landhöjningen till att stora nya landytor och livsmiljöer hela tiden skapas. Landet reser sig nämligen nästan 7 mm per år ur havet. Så sent som på 1950-talet stod till exempel en stor del av de strandängar vi kan se i reservatet idag, fortfarande under vatten.

I Gårdskärskustens naturreservat kan du tydligt se hela utvecklingen från grunda vikar eller flador mot örtrika strandängar och havtornssnår till örtrik landhöjningsskog. Längre inåt land och på många av öarna finns också äldre naturskogar.

Värdefulla miljöer och arter

Grunda havsvikar och laguner är viktiga miljöer för bland annat fågel och fisk. Med tiden grundas dessa upp, snörs av och bildar så kallade glosjöar. Laguner, flador och glosjöar är ovanliga naturtyper, men inte längs Gårdskärskusten. Här är de istället vanliga och något som utmärker reservatet. Det är kanske därför den sällsynta gölgrodan trivs så bra här. Exempel på andra ovanliga naturtyper som du kan se är kransalgssjöar, sanddyner och landhöjningsskogar. I reservatet förekommer även många hotade arter. Hela reservatet har en rik och omväxlande flora med bland annat många orkidéer och sällsynta marksvampar. Det beror till stor del på den höga kalkhalten i marken.

Äldre tiders brukande

Bete och slåtter förekom i stora delar av reservatet fram till 1950-talet. Även fast det var länge sedan kan man fortfarande se en flora som är starkt gynnad av hävd på strandängarna. Det beror på att nötning från is och en varierande vattennivå håller andra arter borta. Man kan även se tecken på tidigare bete i de äldre skogarna genom att de fortfarande är ganska öppna och ljusa.

Fisket har länge varit viktigt längs Gårdskärskusten, där det fortfarande finns ett antal gamla fiskelägen kvar. Gårdskärs fiskehamn är ett exempel, och ute på ön Kniven finns ytterligare ett exempel, även om stugorna idag mest används som fritidsbostäder.

Friluftsliv

De naturliga stränderna, den gamla skogen, det öppna havet och dess skärgårdsmiljöer tillsammans med reservatets storlek och orördhet gör att det finns mycket goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Upplev Gårdskärskustens naturreservat till fots, eller varför inte från båt eller en kanot.

Reservatet bildades 10 januari 2023 och ännu finns få anordningar för besökare. Kommer du med bil går det att parkera på en mindre parkering vid Långsandsörarna och på en vändplan vid Själgrund. Länsstyrelsen kommer att successivt utveckla informationen här på sidan och anordningarna ute i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:

  1. insamla alger, mossor, lavar eller vedsvampar med undantag för enstaka exemplar för artbestämning,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
  3. framföra motordrivet fordon med undantag för att köra på vägar och parkeringsplatser,
  4. framföra vattenskoter eller motsvarande,
  5. framföra motordriven vattenfarkost och ankra i vikar och laguner inom områden markerade på karta, bilaga 8 Pdf, 2.8 MB.,
  6. släppa ut avloppsvatten, barlastvatten, tankspolvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
  7. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Fullständiga föreskrifter samt undantag från föreskrifterna framgår av reservatsbeslutet, som finns på Skyddad natur. Följ länken under "Mer information" längst ner på sidan. Sök på Gårdskärskusten (Naturreservat).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Areal:
5 460 ha
Kommun: Älvkarleby och Tierp
Markägare: Staten, samfällighetsföreningar
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, delar av reservatet ingår i Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Hitta hit

Gårdskärskustens naturreservat ligger längs kustbandet i Älvkarleby och Tierps kommun, ca 8 km ost-nordost om Älvkarleby. Reservatet sträcker sig från Billuddens naturreservat ned till Sörfjärden i Lövstabukten.

Med bil: Ta avfart 195 från E4 och följ väg 291 norrut, förbi Marma och Älvkarleby. Strax efter Älvkarleby tar du höger in på Gårdskärsvägen (skyltat mot Gårdskär). Från Gårdskär finns flera möjligheter att ta sig till de olika delarna av reservatet. Vill du mot de norra delarna tar du vänster in på Järpovägen och kör mot Långsand. I Långsand finns en mindre parkering för att sen ta sig till fots ut mot Långsandsörarna. Parkeringen hittar du ca 200 meter norrut in på Nabbenvägen.

Från Gårdskär kan du istället fortsätta på Gårdskärsvägen för att ta dig ut mot Själgrund. Kör mot Gårdskärs fiskehamn och ta efter ca 2 km sen av till höger in på en skogsbilväg. Där vägen passerar Långörsflad finns även en liten parkeringsficka. Platsen kommer framöver iordningsställas för iläggning av kanoter.

Med buss: Info kommer

Information om "Reservatskartan"
Det kommer inte att finnas någon karta över Gårdskärskusten här nedan förrän beslutet om naturreservat vunnit laga kraft. För att se en karta över reservatet, följ istället länken till Naturvårdsverkets sida "Skyddad natur".
Gårdskärskusten i Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss