Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sätra

Kalkbarrskog, rikligt med död ved och orkidéer.

Lunglav och trädstam med spår av tretåig hackspett i naturreservatet Sätra

Sätra är ett litet skogsområde mellan Marma och Västland. Det är en grandominerad naturskog där det finns vackra orkidéer att titta på.

Naturskogen i Sätra har under lång tid varit förskonad från avverkningar. Redan på kartor från 1860-talet betecknades området som barrskog. En levande gran i området är 170 år gammal och var alltså en ungdom på ca 30 år när kartan ritades.

Det finns gott om högstubbar och lågor, det vill säga liggande döda träd, i olika stadier av nedbrytning. Den förmultnande veden ger goda livsbetingelser för en rad mossor och lavar, till exempel grön sköldmossa som föredrar riktigt mjuk och murken granved.

Sommartid hittar du de storväxta och iögonenfallande orkidéerna guckusko och skogsknipprot i skogen. De skvallrar om att den blockrika marken är kalkhaltig. I reservatet finns det också en granplantering, som till största delen avverkats. Med tiden ska området få utvecklas till varierad naturskog.

Reservatet ligger alldeles bredvid bilvägen och det är därför lätt att nå för dig som vill ta en promenad i gammal orörd skog och kanske njuta av en och annan orkidé. Tänk på att inte plocka blommor och att du inte får gräva upp plantor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar, svampar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
 3. fånga, döda eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 4. rida,
 5. tälta
 6. elda,
 7. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 32 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss