Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ånö

- under tall och gran

Skog samt lavar och mossor på en häll i naturreservatet Ånö

Här kan du ströva genom en omväxlande gammal barrskog. Låt dig förundras över mångfalden av växter som trivs i skogen och njut av lugnet och den friska luften. Det är lätt att lära känna skogen på stigen som går runt reservatet. Promenaden går under högresta tallar och granar som är ca 150 år gamla.

Stundom leds du över torra och magra hällmarker, stundom genom frodiga och fuktiga svackor. Det lönar sig att lägga märke till detaljerna. Trots att reservatet är rätt litet är det rikt på olika svampar liksom djur- och växtarter. Marken täcks av stora mjuka mossmattor och om våren och sommaren kan du hitta allehanda örter.

Skogen har stått orörd under lång tid, men i äldre dagar tog man ut ved och virke för husbehov, så kallad plockhuggning, och kreaturen gick här på skogsbete. Nyttiga örter har säkert också samlats in. Förr i tiden hade bondebefolkningen stor kännedom om skogsväxternas egenheter och användningsområden. Sårläka som växer här ansågs t ex vara ett ypperligt sårmedel och ett måste i varje apotek. Mer iögonfallande än skira örter är säkert de olika orkidéerna som blommar om sommaren, som skogsnycklar, skogsknipprot och tvåblad. De är inte så användbara, men desto vackrare att titta på!

Kom hit för en skogspromenad men tänk på att låta blommorna stå kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  3. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. elda,
  5. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  6. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 16 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss