Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekillaåsen

Rullstensås med barrskog, sandstränder och fina stigar.

Sandstrand i naturreservatet Ekillaåsen

Ekillaåsen är ett lättillgängligt naturområde vid Mälaren. Här kan du ströva genom ett kuperat landskap, njuta av vackra vyer och bada vid härliga sandstränder. Flera stigar leder över åsen, genom den gamla tallskogen och ner mot vattnet där ett svalkande dopp väntar. Ekillaåsen uppskattas inte minst av barn - på vintern för dess kälkbackar och på sommaren för de lekvänliga sandstränderna.

Ekillaåsen är en tvärås till Uppsalaåsen och består av tre kullar där den högsta reser sig 35 meter över vattnet. Åsskogen är omväxlande med lövträd närmast vattnet och tallar på sluttningarna. Uppe på krönet växer en blandskog och till allas glädje mycket smultron. Vid Djupvik finns en liten äng med doftande backtimjan, mörkt kungsljus, liten blåklocka, grusviva och flera andra arter.

Sandstränder finns på tre ställen, varav Ekillabadet i Kvarnviken är den största. I vattnet utmed åsens stränder växer en riktig raritet. Det är småsvalting som är en flerårig undervattensväxt som blommar under vattenytan.

På Ekillaåsens krön finns en urgammal stig som man kan se spår av än idag. Under förhistorisk tid färdades människorna mest på vattenvägarna men också uppe på åsarna. Utmed fornstigen kan du upptäcka flera fornlämningar. På den största åskullen ligger till exempel sex stensättningar och ett ringformat röse.

Vi är många som uppskattar Ekillaåsen, därför är det extra viktigt att visa varsamhet när vi vistas i reservatet så att djur och växtlivet inte störs. Tänk också på att inte bada utanför badplatserna, det kan skada den mycket sällsynta småsvaltingen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. medföra hund eller annat husdjur vid badplatserna, inom övriga delar av området ska djur hållas kopplade,
 6. göra ingrepp som innebär risk för förorening eller förändring i sjöarna,
 7. elda, annat än på iordningsställda platser enligt skötselplanen,
 8. tälta,
 9. ställa upp husvagn,
 10. framföra motordrivet fordon eller snöskoter eller parkera annat än på därtill upplåtna vägar,
 11. framföra motorbåt inom badplatsområdet,
 12. förtöja eller förankra båt annat än på därtill anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1970, ombildat 2001
Areal: 28 ha
Kommun: Håbo
Markägare: Kommun, Vägverket, enskilda
Förvaltare: Håbo kommun
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss