Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strönningsvik

– myr med mineraler

Rikkärr och större trollslända i naturreservatet Strönningsvik

Naturreservatet Strönningsvik i Tierp är en mosaik av olika sorters våtmarker och barrskog samlade runt sjön Strönningsvik. Här finns förutom en rik växtflora även ett fågelliv värt att utforska och ett flertal intressanta insekter. Glöm bara inte att ta på dig gummistövlarna, för det kan vara blött runt sjön.

Sjön Strönningsvik är en grund, näringsfattig sjö med brunfärgat vatten. Den kantas av olika typer av våtmarker som tallmossar, sumpskogar och rikkärr. I vattnet lever kransalg och blodigel men också fisk som ruda, abborre och mört. För att på bästa sätt kunna studera djur- och växtlivet i reservatet kan det vara bra att ta med en kikare och ett förstoringsglas.

Naturvårdsverket har pekat ut myrmarkerna i reservatet som en av de mest värdefulla i landet. Det beror på att rikkärret här är så opåverkat av människan och på det rika växt- och djurlivet.

Om du är intresserad av insekter så finns fyra speciellt intressanta arter att kika på; citronfläckad kärrtrollslända, pudrad kärrtrollslända samt skalbaggarna bredkantad dykare och bred paljettdykare.

Nordväst om sjön finns ett öppet område med rikkärr. Här kan den botaniskt intresserade hålla utkik efter det sällsynta gräset axag och den rödlistade orkidén gulyxne. Om just orkidéer hör till dina favoritblommor finns fler arter i reservatet, till exempel sumpnycklar, myggblomster, tvåblad, nästrot och skogsknipprot. Kom ihåg att principen "se men inte röra" gäller -alla orkidéer i Sverige är fridlysta.

För fågelskådaren finns det chans att se bland annat storlom, järpe, spillkråka, skogs- och drillsnäppa och järnsparv.

En av orsakerna till artrikedomen är att området är väldigt rikt på kalk. Den höga kalkhalten gör marken mer näringsfattig och hindrar då arter som är mer konkurrenskraftiga från att kunna ta över och dominera landskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
3. gräva upp växter,
4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
5. elda eller grilla,
6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
7. framföra motordrivet fordon,
8. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
9. rida,
10. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 44 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss