• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Världsarv

Uppsala län har inget världsarv i dag, men Länsstyrelsen arbetar tillsammans med andra för att några av Linnéminnena i Uppsala ska bli en del av ett internationellt världsarv, "The Rise of Systematic Biology".

I världsarvsprojektet ”The Rise of Systematic Biology” ingår ett urval av de platser som var viktiga för uppkomsten av vetenskapen systematisk biologi. Projektet syftar till att nominera detta internationella nätverk av platser till Unescos världsarvslista.

Totalt tolv platser i åtta länder har föreslagits ingå i nomineringen. Tillsammans bär dessa platser på ett kulturarv från den period under 1700-talet, då vetenskapen systematisk biologi växte fram genom Carl von Linnés och hans internationella kollegors arbete.

De svenska platser som är tänkta att ingå i nomineringen är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby, några av Linnés exkursionslokaler kring Uppsala (Herbationes Upsalienses) samt Råshult i Småland.

Det föreslagna internationella världsarvet är unikt genom att inte bara byggnader och trädgårdsmiljöer står i fokus, utan också kvarvarande växter och djur av arter som en gång insamlades och studerades av 1700-talets vetenskapsmän.

Kontakt