Världsarv

Uppsala län har inget världsarv i dag, men Länsstyrelsen arbetar tillsammans med andra för att några av Linnéminnena i Uppsala ska bli en del av ett internationellt världsarv, "The Rise of Systematic Biology".

I världsarvsprojektet ”The Rise of Systematic Biology” ingår ett urval av de platser som var viktiga för uppkomsten av vetenskapen systematisk biologi. Projektet syftar till att nominera detta internationella nätverk av platser till Unescos världsarvslista.

Totalt tolv platser i åtta länder har föreslagits ingå i nomineringen. Tillsammans bär dessa platser på ett kulturarv från den period under 1700-talet, då vetenskapen systematisk biologi växte fram genom Carl von Linnés och hans internationella kollegors arbete.

De svenska platser som är tänkta att ingå i nomineringen är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby, några av Linnés exkursionslokaler kring Uppsala (Herbationes Upsalienses) samt Råshult i Småland.

Det föreslagna internationella världsarvet är unikt genom att inte bara byggnader och trädgårdsmiljöer står i fokus, utan också kvarvarande växter och djur av arter som en gång insamlades och studerades av 1700-talets vetenskapsmän.

Under 2019 driver Länsstyrelsen i Uppsala län en förstudie som handlar om att kartlägga möjligheterna för att stärka besöksnäringen kring Linnéminnena på ett hållbart sätt.

Kontakt

Serviceinformation

Platser som föreslås ingå i nomineringen till världsarvslistan

1a) Linnéträdgårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Uppsala universitet)

1b) Linnémuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Svenska Linnésällskapet)

2a) Linnés Hammarbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Uppsala universitet)

3) Linnéstigarna i Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Uppsala kommun)

3a) Hågadalen-Nåstens naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Uppsala kommun)

3b) Årike Fyrislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Uppsala kommun)

3c) Fäbodmossens naturreservat (Länsstyrelsen i Uppsala län)

4) Kulturreservatet komministerbostället Råshult (Länsstyrelsen i Kronobergs län)

4) Råshultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Stiftelsen Linnés Råshult)