Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat länsstyrelsernas karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelserna erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Driftinformation

Du hittar driftinformation om länsstyrelsernas kartor och GIS-miljö på webbplatsen GIS på länsstyrelserna.

Driftinformation, GIS på länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, och information om vilka villkor som gäller för användandet av länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även länsstyrelsernas INSPIRE-data, och länkar till andra myndigheters geodata.

Hjälp att använda Geodatakatalogen

Använd rutan Fritextsökning i övre vänstra hörnet i Geodatakatalogen för att söka fram geodata. Du kan också filtrera sökningen på geografiskt område, ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Geodatakatalogen har en inbyggd hjälpfunktion med manual, som du hittar i menyn uppe till höger i Geodatakatalogen.

Karttjänster och geodata från Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län har karttjänster för att presentera geografisk information. Dessa webbGIS vänder sig såväl till allmänhet som för professionella användare.

WebbGIS Uppsala län Länk till annan webbplats. innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat. Webbkartan innehåller också information från andra myndigheter, bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar. Observera att detta underlag inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun.

Vi har även mer specialiserade webbGIS med färre kartskikt i:

Strandskydd och landskapsbildsskydd i Uppsala län Länk till annan webbplats.

WebbGIS för fiberkabel och smala kabelschakt Länk till annan webbplats.

Om du vill du ladda ner geodata från Länsstyrelsen i Uppsala län kan du hitta både Länsstyrelsens geodata och geodata från andra myndigheter i Länsstyrelsernas geodatakatalog.

Uppsalas data i geodatakatalogen Länk till annan webbplats.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben.

Användarmanual för länsstyrelsernas karttjänster Pdf, 3.8 MB.

Kontakt

Frågor om riksintressen och nationella data:

Teknisk support:

Frågor om geodata från Uppsala län:

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss