Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hargs tallpark

Riktigt gamla och grova tallar.

Pelartal och grov tall i naturreservatet Hargs tallpark

Hargs tallpark ligger alldeles vid Hargs kyrka och järnbruk. Här kan du lätt kombinera en utflykt till natur och kultur: ta dig en promenad under de högresta gamla tallarna, besök den senmedeltida kyrkan och strosa bland järnbrukets intressanta byggnader.

Tallparken är en gammal och strövvänlig barrskog som mest består av grovstammiga tallar. De äldsta träden är mellan 300 och 400 år gamla och ger skogen karaktären av en pelarsal. En karta från 1741 visar att området redan då var skogsklätt och noteringen "talln" intill dagens idrottsplan tyder på att det redan då fanns anmärkningsvärda tallar där.

Hargs bruk producerade stångjärn från 1600-talet till 1920-talet, och omgivningarna är starkt präglade av järnhanteringen. Här kan du se en av Upplands mest välbevarade bruksmiljöer med byggnader från 1700- och 1800-talet. Trots att bruket behövde all ved de kunde få för att göra kol fick tallarna stå kvar. Kanske kan vi tacka bruksägarnas estetiska sinne för detta!

Djur-, växt- och svamplivet i skogen är rätt okänt, men en som trivs utmärkt är skogsduvan som behöver de grova stammarna för att hitta lämpliga bohål. Mellan år 1985-1995 minskade skogsduvorna i Uppland med över 80 %, det beror bland annat på att gamla och ihåliga träd i stor utsträckning har försvunnit ur landskapet. Det finns också spår efter den sällsynta reliktbocken som är en skalbagge som utvecklas i mycket gamla tallar.

Tyvärr går väg 76 rakt genom reservatet och förtar en del av naturupplevelsen, men det lönar sig ändå att göra ett besök i den gamla kultur- och naturmiljön. Tänk då på att lämna tallarnas revir så som du fann det.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träden
  2. störa djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1955
Areal: 6 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Hargs egendom AB, Svenska kyrkan och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss