Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Iggelbo

Kulturlandskap vid sjön Tämnaren. Ängar och lövskogar. Rikt fågelliv.

Gillpudra och sjön Tämnaren i naturreservatet Iggelbo

Iggelbo är nästan som ett Uppland i miniatyr. Här kan du på en liten yta uppleva en mångfacetterad natur med allt från granskog och torra hällmarker till frodiga lövskogar, ett gammalt odlingslandskap och en fågelrik sjö. Eftersom miljön är omväxlande trivs också en ovanligt stor mängd olika djur och växter.

Iggelbo är ett kommunalt naturreservat, bildat av Tierps kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva, hugga eller fläka av bark, mossa och lav eller på liknande sätt göra skada i och på träd, vedsvampar eller trådlämningar,
 4. gräva upp växter eller på annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av blommor, matsvamp och bär,
 5. medvetet' störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd), fånga, döda eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo,
 6. rida, cykla, tälta eller medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
 7. framföra motordrivet fordon eller landa med luftfarkost,
 8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
 9. göra upp eld utanför därför anvisade platser

Utan tillstånd från kommunen är det förbjudet att:

 1. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 2. anordna orienteringsverksamhet eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1992
Areal: 35 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Tierps ommun
Förvaltare: Tierps kommun
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000 (endast vatten)

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Tierps kommun

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss