E-tjänster och blanketter

Information om lönegaranti och stöd till solceller

Läs mer om lönegaranti

Läs mer om stöd till solceller

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan och rapporter
Ansökan om bidrag
Ansökan om tillstånd
Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion.pdföppnas i nytt fönster 483.7 kB 2019-04-18 07.36
Anmälan om fälld kronhjort.pdföppnas i nytt fönster 323.7 kB 2018-09-14 09.18
Anmälan till Greppa Näringen - Uppsala 2018.pdföppnas i nytt fönster 121.6 kB 2018-12-07 12.44
Ansökan enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur.pdföppnas i nytt fönster 62.5 kB 2018-05-24 17.55
Ansökan med vägledning ideella föreningar och trossamfund TIA.docxöppnas i nytt fönster 68.5 kB 2018-08-21 12.15
Ansökan om bidrag (KOMPIS).xlsxöppnas i nytt fönster 33.8 kB 2018-05-24 16.52
Ansökan om bidrag för minskad övergödning till vattendrag sjöar och hav.docxöppnas i nytt fönster 101.9 kB 2019-09-11 13.50
Ansökan om bidrag för vård av värdefulla kulturmiljöer.pdföppnas i nytt fönster 198.8 kB 2018-05-24 16.28
Ansökan om bidrag med stöd av paragraf 37.pdföppnas i nytt fönster 56.6 kB 2018-06-26 13.05
Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund.pdföppnas i nytt fönster 153.3 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden.pdföppnas i nytt fönster 200 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde.pdföppnas i nytt fönster 417.2 kB 2020-01-20 14.47
Ansökan om dispens för åtgärd inom naturreservat, nationalpark, naturminne, djur och växtskyddsområde.pdföppnas i nytt fönster 82.5 kB 2020-01-20 10.58
Ansökan om förordnande som fisketillsynsman.pdföppnas i nytt fönster 636.3 kB 2019-09-24 16.02
Ansökan om kanalisationsstöd (SFS 2008:81) stöd till anläggning av kanalisation.pdföppnas i nytt fönster 30 kB 2018-05-24 17.30
Ansökan om registrering av jaktområde.pdföppnas i nytt fönster 189.9 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om samråd och tillstånd vid skogsbruksåtgärder enligt kulturmiljölagen.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-07-08 16.05
Ansökan om skyddsobjekt.pdföppnas i nytt fönster 347.9 kB 2020-09-24 15.14
Ansökan om strandskyddsdispens.pdföppnas i nytt fönster 158.8 kB 2020-01-15 16.12
Ansökan om tillstånd för åtgärd inom område med landskapsbildsskydd.pdföppnas i nytt fönster 524.1 kB 2018-05-24 17.46
Ansökan om tillstånd kyrkliga kulturminnen enligt kulturminneslagen (KML) 4 kap kyrkliga kulturminnen till ombyggnad, konserveringsinsatser eller annan väsentlig förändring - begravningsplats eller kyrkotomt.pdföppnas i nytt fönster 83.2 kB 2018-05-24 17.38
Ansökan om tillstånd kyrkliga kulturminnen enligt kulturminneslagen (KML) 4 kap kyrkliga kulturminnen till ombyggnad, konserveringsinsatser eller annan väsentlig förändring - kyrkobyggnad eller kyrkoinventarier.pdföppnas i nytt fönster 85.8 kB 2018-05-24 17.43
Ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning 2 kap kulturmiljölagen.pdföppnas i nytt fönster 126.1 kB 2018-05-24 16.13
Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk och kräftor.pdföppnas i nytt fönster 104.5 kB 2018-05-24 18.48
Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminnen.pdföppnas i nytt fönster 119.9 kB 2018-05-24 18.38
Ansökan om undantag från villkor.pdföppnas i nytt fönster 121.2 kB 2018-07-18 07.14
Ansökan om ändring av jaktområde.pdföppnas i nytt fönster 322.6 kB 2018-09-14 09.20
Avtal om samtycke av anslutning till jaktområde.pdföppnas i nytt fönster 159.7 kB 2018-09-14 09.21
Besiktningsintyg otjänlig älg.pdföppnas i nytt fönster 96.2 kB 2018-09-14 09.18
Bilaga 10- Delrapportsmall.docöppnas i nytt fönster 74 kB 2019-02-14 15.57
Bilaga 11- Slutrapportsmall för ideella föreningar och trossamfund.docöppnas i nytt fönster 106.5 kB 2019-02-14 16.02
Bilaga 12- Slutrapportsmall för kommuner.docöppnas i nytt fönster 101 kB 2019-02-14 16.02
Bilaga 2- Ansökan med vägledning- ideella föreningar och trossamfund.docxöppnas i nytt fönster 68.2 kB 2020-02-11 16.30
Bilaga 3- Budgetmall.docxöppnas i nytt fönster 35.6 kB 2019-02-14 15.51
Bilaga 4- Ansökan med vägledning- kommuner.docxöppnas i nytt fönster 59 kB 2020-02-11 16.29
Bilaga 5- Intyg samverkanspart, medsökande.docxöppnas i nytt fönster 40 kB 2019-02-14 15.39
Bilaga till bidrag till byggnadsvård.pdföppnas i nytt fönster 19.5 kB 2018-05-24 16.30
Blankett för ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen (2007:845) för handel med levande exemplar av europeisk ål Anguilla anguilla.pdföppnas i nytt fönster 37.4 kB 2018-05-24 16.50
Förfrågan om fornlämning - Markingrepp i anslutning till fornlämning 2 kap Kulturmiljölagen.pdföppnas i nytt fönster 199.9 kB 2018-05-24 16.42
Information och instruktioner till ansökan om förordnande som fisketillsynsman.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2018-05-24 16.47
Information om byggnadsminnen och ändring av byggnadsminne.pdföppnas i nytt fönster 117.3 kB 2018-05-24 18.39
Information om KOMPIS-bidraget – kommunal planering i (statlig) samverkan.pdföppnas i nytt fönster 176.4 kB 2018-05-24 16.55
Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Uppsala.docxöppnas i nytt fönster 546.6 kB 2018-05-24 16.17
Intyg samverkanspart, medsökande TIA.docxöppnas i nytt fönster 42.2 kB 2018-08-21 12.02
Rapport om skyddsväst för hund.pdföppnas i nytt fönster 157.4 kB 2018-09-14 09.18
Rapport över genomförd fisketillsyn.pdföppnas i nytt fönster 144.8 kB 2018-05-24 18.00
Rekvisitionsblankett för bidrag till byggnadsvård samt antikvarisk medverkan.pdföppnas i nytt fönster 81.1 kB 2018-05-24 18.02
Slutredovisning kanalisationsstöd (SFS 2008:81) stöd till anläggning av kanalisation.pdföppnas i nytt fönster 30.1 kB 2018-05-24 17.32
Verifikatförteckning Kanalisationsstöd.pdföppnas i nytt fönster 31.6 kB 2018-05-24 17.36

Kontakt