Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bondskäret

Gammalt kulturlandskap vid havet - ängar, hagar och skogar

Grusväg och blomman kattfot i naturreservatet Bondskäret

Bondskäret är en halvö i Östersjön där du kan ströva längs slingriga grusvägar genom ett ålderdomligt kulturlandskap, bada eller sola på en varm klippa. Om du är intresserad av örter ska du komma på våren eller sommaren - då finns det närmare 400 olika arter att titta och lukta på!

Ungefär tre mil nordväst om Öregrund skjuter tvillinguddarna Klubben och Bondskäret ut i Bottenhavet, åtskilda av det trånga och fågelrika Ängskärssundet. Här ligger två naturreservat, Bondskäret och Ängskär, alldeles intill varandra.

Landskapet präglas av människorna som levde här och försörjde sig på det som jorden och havet gav. Ängskärs fiskar- och bondby var på 1700-1800-talen en viktig utskeppningshamn för järn från Lövstabruk. Den ståtliga, vita byggnaden är en järnbod som står kvar som ett minne från denna tid.

Naturen är omväxlande och på en vandring kommer du både till örtrika slåtterängar med gamla ängslador och magra hällmarkstallskogar. Det finns mindre kärr, frodiga lundar och i granskogen växer rikliga mängder med blåsippor, nattviol och många fler.

Boskap betar i hagarna och ängsmarkerna sköts genom slåtter som bevarar de blomrika ängarna. På försommaren förvandlas markerna till ett hav av lysande färger. Adam och Eva och andra orkidéer frodas i den näringsfattiga men kalkrika roslagsjorden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. Anbringa plakat, affisch, inskrift eller annan liknande anordning,
 3. Gräva upp växter,
 4. Medföra okopplad hund,
 5. Medvetet störa djurlivet exempelvis genom att klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
 6. Framföra motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel annat än på härför upplåtna vägar,
 7. Parkera annat än på härtill tillåtna platser,
 8. Tälta eller ställa upp husvagn,
 9. Göra upp eld,
 10. På störande sätt utnyttja radio, musikspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 151 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss