Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ryttarhagen

– lindblom och humlesurr

Skog och lungört i naturreservatet Ryttarhagen

Att promenera i en lindskog kan man inte göra på många andra ställen i Uppland än just här i Ryttarhagen. Det är ett mycket litet reservat som dock hyser en rad sällsyntheter och den mjuka grönskan bjuder på en förtrollande miljö.

Ryttarhagen är en lövlund med lindar, men där finns också riktigt grova ekar, lönn och alm. Mellan träden växer hassel, olvon och tibast. Tibast är en liten buske som blommar med väldoftande, rosa blommor på bar kvist tidigt på våren, ibland redan i mars när marken ännu är snötäckt. Lövträden är av olika ålder, men de flesta är antingen mycket gamla eller relativt unga. De "medelålders" träden är i minoritet.

I de gamla grova ekarna finns ett myller av liv. Inget annat av våra trädslag har så många djur och växter knutna till sig. Över tusen arter av lavar, svampar och insekter trivs i de olika livsmiljöerna som eken erbjuder - allt från den grova barken och håligheterna i stammen till det väldiga lövverket. En av ekens invånare i Ryttarhagen är den sällsynta oxtungsvampen, en ticka som är lätt att känna igen för att den liknar just en oxtunga.

I den leriga lövmullen under träden trivs en rad lundväxter. Först ut på våren är underviolen för att senare avlösas av lungört, trolldruva och vårärt. Det upp till två meter höga gräset hässlebrodd med stora vippor går inte att missa och på högsommaren blommar nässelklocka och springkorn.

En gammal igenväxande körväg tar dig genom reservatet. Ströva gärna runt i den grönskande oasen, men tänk på att visa varsamhet mot växter och djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar, svampar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  4. rida,
  5. tälta,
  6. elda,
  7. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  8. framföra motordrivet fordon,
  9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 1,4 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss