Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bolstan-Vad

Kalkbarrskog med ovanligt rik svampflora.

Blek fingersvamp och kalkbarrskog i naturreservatet Bolstan

I Tierps kommun mellan byarna Bolstan och Vad ligger naturreservatet Bolstan-Vad som är ett drömrike för svampälskare. Här kan du plocka korgen full med härliga matsvampar och studera många andra svampar som inte är lika matvänliga. I reservatet finns ca 82 svampar som är listade som skyddsvärda arter. Utöver det finns även mer vanliga svamparter.

I Bolstan-Vad finns mest barrskog men här och var blandas den upp av enstaka lövträd. Det finns även sumpskogar på sina håll. Marken i området är rik på kalk vilket gynnar örter och svampar - och svamp det finns det i mängder. Plocka korgen full med matsvamp eller varför inte se efter hur många arter du kan pricka av i fälthandboken?

Gamla trädgärdsgårdar påminner om att det förr bott människor här som haft kreatur på bete i skogen. Det finns även spår i form av tjärgropar. Tjärgropen är den äldsta kända metoden att utvinna tjära. Metoden var i bruk från järnåldern och fram till 1800-talet.

För att nämna några svamparter finns här många typer av taggsvamp. Sällsynta taggsvampar är till exempel bitter taggsvamp, koppartaggsvamp, blåfotad taggsvamp, spricktaggsvamp och skrovlig taggsvamp. Violgubbe är också en sällsynt svamp som förekommer flitigt i området. Håll utkik efter violgubbens häxringar - ett speciellt växtsätt där den växer i en sammanhängande cirkel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för
  - plockning av matsvamp
  - insamling av enstaka fruktkroppar av marksvampar eller mindre kollekter av mossor och lavar i artbestämningssyfte under förutsättning att Länsstyrelsen informeras om fynden.
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på väg och parkeringsplats,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, rid- eller lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 89 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss