Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skokloster

Odlingslandskap i slottsmiljö. En slinga av Upplandsleden går genom skogar och kulturmarker.

Väg och kärlväxten finnögontröst i naturreservatet Skokloster

Åkrar, ängar och hagar, rödfärgade torp omgivna av ädla lövträd och en ståtlig slottsmiljö möter dig när du kommer till Skohalvön. Här finns ett omväxlande odlingslandskap format av människor och djur under många hundratals år.

Naturreservatet Skokloster omfattar nästan hela Skoklosters socken. Det är stort och skiftande till sin karaktär; barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Folk bosatte sig tidigt på Skohalvön, som hade ett strategiskt läge vid farleden mellan Birka och Gamla Uppsala. Stensträngar, gravar och runristningar vittnar om att människor levde och verkade här redan för uppemot 2000 år sedan. Kreaturen betade i skogen, ängarna slåttrades och lövträden hamlades. Böndernas slit skapade ett öppet och leende landskap som av många uppfattas som typiskt svenskt.

Vare sig du främst lockas av lättjefull vandring i slottsparken eller vill spana ut över en klippa vid Mälaren har du kommit rätt. Här hittar du natur och kultur i skön förening. På Håberget, socknens högsta punkt, ligger en fornborg och där finns också ett större klapperstensfält. Inte långt från Skoklosters slott ligger den fantasieggande ruinen efter Skohalvöns första stenkyrka, Flasta kyrkoruin. (Länk till en utflyktskarta finns i högerspalten.)

En vandring på Upplandsleden är ett fint sätt att uppleva landskapet på. Här går leden i en rundslinga genom området. En bra startpunkt är vid Skokloster slott på östra sidan av Skohalvön. Slingan är 13,5 km och tar dig förbi en badplats vid slottet, längs Mälarens strand och vidare via skogsstigar och grusvägar genom mer centrala delar av halvön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. gräva upp växter,
 3. utan markägarens tillstånd plocka blommor före 15 juni,
 4. störa djurlivet exempelvis genom att klättra upp i boträd
  eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
 5. utan markägarens tillstånd framföra motordrivet fordon eller
  annat motordrivet transportmedel annat än på härför upplåtna,
  på reservatkartan angivna vägar,
 6. parkera annat än på härför upplåtna parkeringsplatser,
 7. tälta under längre tid än ett dygn,
 8. utan markägarens tillstånd göra upp eld annat än på härför anvisade platser,
 9. på störande sätt använda radio eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 1 806 ha
Kommun: Håbo
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss