Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hjulsta ekhagar

– lummiga betesmarker

Ekhage och hassellav i naturreservatet Hjulsta ekhagar

Fridfullt betande djur under vidkroniga ekar, de gamla hagmarkerna är som tagna ur en idyllisk bilderbok. Tyvärr delas Upplands kanske finaste ekområde mitt itu av den trafikerade riksväg 55, så här måste du välja vilken sida du vill besöka först.

I den östra hagen kan du ströva bland fornlämningar och blommande örter. Det är ett ålderdomligt kulturlandskap med rötter långt ner i yngre järnåldern, det vill säga tiden mellan 500-1050 e. Kr. Att människor levde här redan då vet vi tack vare två gravfälten med ca 40 synliga stensättningar.

Ta plats på en av de välslipade hällarna eller i skuggan av en ek och njut av örternas ljuva dofter. Här växer bland annat solvända, jungfrulin och backnejlika. De fina hagmarksblommorna trivs tack vare djuren; bara om växtligheten hålls nere kan de få all den sol och värme de behöver.

I den västra delen finns några av de allra största ekarna. Förr i tiden betades hagen av kungens får, men när betet upphörde började hagen växa igen. I våra dagar ska området dock återigen hållas öppet av betande kor för att snart bli lika lättillgängligt som den östra.

Betade hagar med gamla ekar är perfekta livsmiljöer för en mängd insekter, lavar och svampar. De små organismerna är kanske lite oansenliga och svåra att upptäcka, men ändå värda att skydda. En av områdets mest sällsynta invånare är den utrotningshotade läderbaggen vars larver utvecklas i ihåliga gamla ekar. Och ja, den doftar faktiskt läder!

Det finns också mängder av småfåglar som lever i hagarnas alla buskar och lövträd. Njut gärna av den vackra naturen och fåglarnas sång men tänk på att inte störa djur och växtliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär
  4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. elda,
  6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  7. framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg eller på den enskilda vägen till Sundtorp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 23 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss