Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Härjarö

Vandringsvänlig skogsmark vid Mälaren. Bad med hög tillgänglighet.

Mälaren i naturreservatet Härjarö

Naturreservatet Härjarö ligger på en halvö i Mälaren. Det är ett lättillgängligt och populärt friluftsområde med möjlighet till många aktiviteter. En utflykt hit kan gärna bli en dagstur för hela familjen - här finns något för alla: strövvänliga skogar, härliga badplatser och tillfälle att fiska eller paddla kanot längs Mälarens strand.

Den gamla barrskogen genomkorsas av många stigar som gör det lätt att utforska området. Om sensommaren lyser det både rött, blått och gult - det finns gott om bär och svamp och en besökare går sällan tomhänt härifrån. Om du rör dig varsamt kan du ha tur och få se både räv och rådjur eller till och med en ståtlig älg.

Det är svårt att gå vilse, var du än befinner dig är du aldrig långt från vattnet. Rätt var det är så glittrar det till mellan träden och du kommer fram till släta hällar eller en iordningsställd badplats som bjuder in till ett dopp. I vikarna trivs många olika sjöfåglar, som häger och fiskgjuse. Deras läten hörs långt över vattnet. Väster om udden ligger de fågelrika öarna Skaftskär, Kattan och Kattrumpan, där det råder landstigningsförbud under häckningsperioden, mellan 1 april och 15 juli.

I reservatet finns många markerade stigar och Upplandsleden går genom området.

Området är rikt på fornlämningar och enligt sägnen ägdes Härjarö på 800-talet av Birkas hövitsman Hergeir. På sommaren går en båt från Härjarö direkt till Birka (Björkö) - vikingarnas stora handelsstad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. störa djurlivet (t ex genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller klättra i boträd),
  2. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  3. göra upp eld annat än på anvisad plats,
  4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad plats,
  5. ställa upp hus- eller släpvagn annat än på anvisad plats,
  6. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
  7. tälta annat än på anvisad plats
  8. förtöja eller förankra båt annan än på anvisad plats. Tillfällig förtöjning eller förankring kan dock ske inom området utom vid de särskilt anordnade badplatserna,
  9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  10. på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 1224 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Upplandsstiftelsen, bolag, samfälligheter
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss