Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronparken

Imponerande tallar i gammal kunglig jaktpark. Gula stigen och Upplandsleden passerar genom reservatet.

Gamla tallar och en låga övervuxen av mosssor

Kronparken är ett kommunalt naturreservat bildat av Uppsala kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  3. skada eller störa djurlivet,
  4. medföra okopplad hund,
  5. parkera motorfordon och husvagn/husbil,
  6. framföra cykel utanför väg, gång- och cykelväg samt utanför anvisad stig,
  7. elda på mark,
  8. tälta,
  9. fånga och insamla ryggradslösa djur,
  10. sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande. Snitslar, orienteringsskärmar, formulär och anslag får tillfälligt sättas upp under förutsättning att de avlägsnas omedelbart efter arrangemanget.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 22 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala kommun
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

E-post: via felanmälan på kommunens webbplats

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss