Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ryggmossen

En av Upplands största högmossar

Myr i naturreservatet Ryggmossen

Vild och vacker. Så kan man kort beskriva den öppna naturen vid Ryggmossen. Här kan du ströva på en orörd myr, njuta av stillheten och med lite tur smaka på solmogna hjortron - men akta dig för köttätaren!

Ryggmossen är en av Upplands största och mest typiska så kallade högmossar. Det betyder att de centrala delarna som består av torvlager, är högre än det omgivande kärret, den så kallade laggen. Själva myren, mosseplanet, är i det närmaste helt rund och lite välvd med den högsta delen i mitten.

Mosseplanet är vått och näringsfattigt eftersom det bara får vatten genom nederbörden. Så långt ögat når täcks marken av vitmossa och andra mossor, träd har svårt att slå rot här. I mossen döljer sig dock en hungrig köttätare som klarar av den kärva livsmiljön. Det är den lilla örten rundsileshår som med sina klibbiga blad fångar myrens insekter - upp till 2000 under en sommar. Bladen håller fast insekten med hjälp av ett klibbigt sekret och sluter sig långsamt kring den. Körtelsekretet löser sedan upp det lilla djuret så att växten kan suga upp näringsämnena. Detta sekret användes i äldre tider som medel mot vårtor och hade då det poetiska namnet Jungfru Marie tårar.

Både mossen och kärret är praktiskt taget orörda av mänskliga ingrepp, vilket är mycket sällsynt i våra trakter. Gångna tiders upplänningar dikade ofta ur våtmarker för att vinna mer värdefull åkermark. Ryggmossen fick dock vara ifred och ägs av Uppsala Universitet vars forskare har följt mossens utveckling ända sedan 1920-talet.

Ett tips är att komma hit tidigt en vårmorgon för att uppleva orrspel på den öppna mossen. Glöm dock inte att ta med gummistövlar och att ta hänsyn till de spelande fåglarna och de känsliga markerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar,
  4. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  5. rida, tälta, göra upp eld eller medföra hund som ej är kopplad,
  6. framföra snöskoter,
  7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 77 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala universitet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss