Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tångsåmurarna

Våtmarker med orkidéer och trollsländor

Storfjärden

Storfjärden

För den som är intresserad av blommor och småkryp är det bara att ta på ett par gummistövlar, ta med lite fika och sen är du redo att lufsa runt i reservatets stora våtmarksområde. Här finns en hel del att upptäcka så som orkidéer, trollsländor och spindlar.

I Tångsåmurarna finns främst våtmarker, men här kan du även ta en stilla promenad genom skogen. Reservatet är nytt så än finns inga markerade stigar, utan man får leta sig fram med hjälp av djurstigar och en och annan gammal kulturstig.

I början på den väg som går till reservatet finns en vägbom som vanligtvis är låst. Om den är öppen när man kommer ska man vara beredd på att den kan vara låst då man lämnar området. Möjlighet finns att parkera vid bommen och gå till reservatet, ca 1 km grusväg.

Vid Lilla Färnäset, nordväst om reservatet, finns möjlighet att lägga i kanoter samt en
paddelslinga på 5 km genom Lerån och Tångsån. Från denna kan man ta sig in
i reservatet med kanot.

Stora delar av kärret har tidigare hävdats med slåtter och troligtvis så nyttjade man det som idag är lövsumpskog som ängsmark. När Storfjärden reglerades för vatten-kraftsutbyggnad sattes stora arealer med gammal slåttermark under vatten. För att återskapa och behålla höga naturvärden kommer länsstyrelsen åter börja hävda delar av våtmarken med slåtter.

I bildspelet nedan finns några miljöbilder från reservatet samt en citronfläckad kärrtrollslända och sumpvioler.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  1. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
  2. framföra motordrivet fordon utom på parkeringsplats,
  3. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår,
  4. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Undantag från föreskrifterna finns att läsa i beslutet, se länk under Mer information.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2021
Areal: 202,9 ha (18,7 ha vatten)
Kommun: Älvkarleby
Markägare: Naturvårdsverket, privata och samfälligheter
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss