Gräsö gård

- mellan hav och äng

Betesmark och gullviva i naturreservatet Gräsö gård

Gräsö gård ligger inbäddad i ett mångsidigt skärgårdslandskap med åkrar, beteshagar, strandängar och ljusa skogar. Själva gården drivs som jordbruk där djuren håller markerna öppna och där finns även ett vandrarhem. Välj en av de fina stigslingorna för att utforska reservatet eller slå dig ner för en picknick med sjöutsikt.

Hela området är präglat av århundradens jordbruk och har behållit sin ålderdomliga karaktär. Här har kreaturen gått på bete under lång tid och bönderna slåttrade ängarna för vinterfoder. Den långvariga hävden tillsammans med kalkrik jord har skapat en stor artrikedom av djur och växter. Om våren och sommaren kan du hitta ljusälskande örter med söta namn som gullviva, mandelblom och brudbröd, men också färggranna orkidéer som Adam och Eva.

Stränderna är bitvis betade ängar, bitvis klippiga och steniga. Här kan du bl a hitta ett stort bestånd av havtorn med sina nyttiga bär. Om du bara är ute efter en skön plats att vila på finns det släta hällar med utsikt över havet. Vill du grilla kan du ta dig ner till stranden vid Kattskär, där det finns en eldstad med ved.

Vart du än promenerar stöter du på minnen efter gångna tiders människor. Det finns ett större gravfält och forna inhägnader som visar att marken redan brukades under järnåldern. Själva Gräsö gård var en av Gustav Vasas kungsgårdar och i Klockarhagen ligger "ryssaltaret", ett stenröse i form av en stjärna som lär har anlagts år 1719 när ryssarna härjade i Roslagen.

Det är lätt att ta sig till Gräsö gård och sommartid kommer många besökare. Därför är det extra viktigt att visa varsamhet mot naturen och att låta de fridlysta blommorna stå kvar i backen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter
 3. Medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
 4. Medföra hund som inte är kopplad
 5. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 6. Tälta eller förtöja båt utanför anvisade platser mer än ett dygn i följd
 7. Uppställa husvagn utanför eventuellt anvisade platser
 8. Rida utanför eventuellt anvisade stigar eller områden
 9. Framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar eller parkera utanför anvisade parkeringsplatser
 10. Åka vattenskidor eller eljest framföra motorfarkost på ett för fågellivet eller allmänheten störande sätt
 11. På ett störande sätt använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1982
Areal: 313 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen (naturvård-friluftsliv) och Östhammars kommun (fastigheter)
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss