Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Haga ekbackar

Herrgårdslandskap vid Mälaren. Ekskogar.

Stig och vårärt i naturreservatet Haga ekbackar

På cykelavstånd från Enköping ligger Haga ekbackar som lockar med sjöutsikt och behagliga promenader. På varma och soliga hällar växer små och knotiga ekar, medan grova sparbanksekar samsas med hassellundar där marken om våren täcks av blommande örter.

De lövrika skogarna i Haga ekbackar är typiska för det herrgårdslandskap man hittar runt Mälaren. På 1500-1700-talet avverkades böndernas ekar på kungens befallning medan adelns ekskogar lämnades ifred. Tack vare att Haga ekbackar under lång tid ägdes av Haga slott kan vi i dag njuta av ett av regionens största sammanhängande områden med ekar.

Reservatet består av två delar, Stora ekbacken och Svanvik. Vid Svanvik finns det trädklädda betesmarker medan Stora Ekbacken är mer varierad. På höglänta områden går klippor och hällar i dagen och på den magra och näringsfattiga marken växer ekkrattskog, d v s senvuxna små ekar. De solbelysta hällarna och det milda mälarklimatet är en god miljö för flera värmekrävande insektsarter som är knutna till ek. På mer näringsrik mark finns örtrika ek- och hassellundar där det på hösten hittas många ovanliga svampar.

Det är trevligt att komma hit för en promenad vilken tid det än är på året. Njut av ekarna och tänk på att du befinner dig i ett reservat, där speciella regler gäller. Du får till exempel inte plocka blommor, men däremot bär och matsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 2. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär
 3. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 4. elda, utom på anordnad plats,
 5. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 6. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på anordnad parkeringsplats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 39 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss