Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gredelby hagar och Trunsta träsk

Tätortsnära naturbetsmarker och fågelrik våtmark. Hög tillgänglighet till en av rastplatserna.

Björkhage med spridda enar och stenblock. Foto: Karin Ek.

Gredelby hagar och Trunsta träsk är ett kommunalt naturreservat bildat av Knivsta kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer om Gredelby hagar och Trunsta träsk, Knivsta kommun Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. insamla mossor, lavar och vedsvampar med undantag för insamling av mindre kollekt
  för artbestämning, utan att skada bevarandevärdena,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller
  plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada bevarandevärdena,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än av kommunen särskilt iordningställd plats,
 7. framföra motordrivet fordon,
 8. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 9. tälta,
 10. cykla,
 11. rida.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 44 ha
Kommun: Knivsta
Markägare: Kommun, bolag
Förvaltare: Knivsta kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss