Hemsta

Beteshagar med torrbackar och runristningar

Stig och hage i naturreservatet Hemsta

De öppna fridsamma hagarna vid Hemsta inbjuder till en stunds avkoppling och promenad i naturskön miljö. De inknackade bilderna i den flata Hemstahällen sätter fantasin i rörelse. Vad betyder alla dessa tecken och bilder?

Kor har betat i hagarna under hundratals, kanske tusentals år. De betande mularna har skapat ett speciellt öppet landskap med växter som vill ha mager jord, luft och ljus. Redan på bronsåldern bosatte sig människor här. Då låg Hemsta hagar vid en djupt inskuren havsvik och på klipporna invid vattnet knackades fotsulor, människor, djur och mycket mer in i stenen. Idag kan vi bara gissa vad bilderna hade för innebörd, men det handlar om heliga ritualer med soldyrkan i centrum.

Hemsta hagar är delat i två områden. Norr om vägen finns en strövvänlig hagmark med kanske den finaste floran. I den södra delen kan du hitta backsippor tidigt på våren och det är också här den figurrika Hemstahällen ligger. Överallt i området kan du upptäcka forntida gravar i form av flacka gravkullar och stensättningar.

I de varma soliga hagarna surrar det av insekter och fjärilar fladdrar från blomma till blomma. Småfåglarna drillar högt i skyn och det är bara att slå sig ner med picknickkorgen och njuta!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. imåla ristningar utan länsstyrelsens tillstånd
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 4. gräva upp växter
 5. medföra hund som inte är kopplad eller medvetet störa djurlivet
 6. framföra motordrivet fordon och parkera utanför anvisad väg- och parkeringsplats
 7. ställa upp hus- eller släpvagn
 8. rida, tälta eller göra upp eld
 9. på ett störande sätt använda musikanordning, musikinstrument e d
 10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar gäller utöver detta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1988
Areal: 24 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Enköpings naturskyddsförening
Förvaltare: Länsstyrelsen Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Naturskyddsföreningen Enköping

Telefon: 0171-46 30 39 (kretsordförande Pekka Westin)
E-post: enkoping@naturskyddsforeningen.se

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss