Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tvigölingeskogen

– trädens död, svampens bröd

Aspticka och glänta med mossbelupna stenar och block i naturreservatet Tvigölingeskogen

I ett vidsträckt skogs- och myrdominerat landskap strax norr om sjön Tvigölingen ligger ett reservat med urtypen för en gammal mossrik granskog.

Här har skogen länge stått helt orörd och utvecklats till en riktig sagoskog. Många av gammelgranarna i den småblockiga terrängen är uppemot 140 år. Här finns träd i alla åldrar och död barrved i olika nedbrytningsstadier, vilket lockar till sig många arter som behöver gamla och döda träd.

På den döda veden och de äldre lågorna, alltså stammar som ligger på marken, trivs vedlevande mossor och vedsvampar. Svampar är specialiserade på olika typer av död ved. Grantickan kan angripa granen medan den fortfarande lever och sedan fortsätta att bryta ner veden när trädet har dött. Ullticka och rynkskinn växer på grova granlågor. Vissa vedsvampar angriper gammal ved när den redan är delvis nedbruten av andra svamparter.

När de en gång så ståtliga granarna blivit livsmiljö för rötsvampar, mossor och insekter skapas gläntor där nya träd kan växa upp .

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. insamla mossor, vedsvampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  4. medvetet störa djurlivet,
  5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
  6. elda eller grilla,
  7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon eller släpvagn,
  9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
  10. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 3 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Gustavianska Stiftelsen vid Uppsala universitet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss