Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fullerö backar

Betade marker vid Fyrisån. Backsippor och järnåldersgravar.

Blomstrande hage i naturreservatet Fullerö backar

Vid Fyrisån, norr om Uppsala, ligger ett naturskönt utflyktsmål med ängar, hagar och skog. Våren anländer tidigt till de soliga, betade backarna och redan innan lövsprickningen lyser marken av alla lila backsippor. Kom gärna hit med picknickkorgen, njut av blommorna eller promenera bland järnåldersgravarna. Kan du lista ut hur många de är?

Fullerö backar är en del av Vattholmaåsen och från krönet har man fin utsikt över Fyrisåns dalgång och den öppna slätten. Känn historiens vingslag, det här är en plats med riktigt gamla anor. Djuren har betat på åsen åtminstone sedan 1200-talet och skapat en vacker och artrik miljö. De ihärdiga mularna håller växtligheten nere så att ljuskrävande örter och insekter får tillräckligt med sol och värme. Här finns bland annat den starkt hotade Trumgräshoppan (Psophus stridulus). Den är lätt att känna igen när hannarna spelflyger, för då syns deras klarröda bakvingar och ett trummande ljud hörs.

Du kanske undrar varför djuren snällt låter de vackra backsipporna stå? Förklaringen ligger i att örten innehåller ett gift som irriterar hud- och slemhinnor.

Eftersom marken är öppen och växtligheten låg är det lätt att upptäcka järnåldersgravfältet. Bygden här omkring har varit tättbefolkad redan då och det var viktigt att begrava sina släktingar så att det syntes vida i landskapet. Gravarna uppe på åsen var en tydlig signal till alla som färdades på dåtidens E4, Fyrisån: det här området tillhör oss!

Det går fortfarande bra att paddla på ån och Fullerö backar är en idealisk plats för ett strandhugg. Från ån leder en stig upp på åsen där du kan njuta av din matsäck och den vackra miljön.

En promenad genom ek- och hasselskogen rekommenderas också. Om våren täcks marken av vitsippor och liljekonvaljer och det är en lisa för själen att komma hit och glädjas av vårblommorna och fågelkvittret.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, gräs, mossor eller lavar,
 3. medvetet störa djurlivet,
 4. medföra okopplad hund,
 5. göra upp eld, rida eller tälta,
 6. framföra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på anvisad väg respektive P-plats,
 7. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
 8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 23 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten och Uppsala universitet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss