Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kallriga

Landhöjningskust med grunda vikar. Rast- och häckningsplats för sjöfågel. Beteshagar.

Större kustflickslända och flygfoto över naturreservatet Kallriga

Det är bara att inse, vill man upptäcka hela Kallriga naturreservat räcker det inte med en dag. Det är ett stort och omväxlande område som kanske allra bäst utforskas från vattnet. Är du det minsta intresserad av fåglar är det här rätt plats för dig.

Kallriga består av kuststräckan mellan Jungfrufjärden och Kallerö samt Kallrigafjärdens västra delar. Det är en innerskärgårdsmiljö där kusten är väldigt sönderskuren och det finns många grunda fjärdar och vikar.

På land hittar du strandängar och betesmarker, igenväxande lövängar, vild barrskog och ädla lövträd. Den ständigt pågående landhöjningen gör att det finns många kärr och små sjöar i olika stadier av avsnörning från havet. Stora delar av reservatet är stiglöst land och det är ibland svårt att ta sig fram.

Längst i söder är det mer lättillgängligt. Här finns det markerade stigar, eldstad och ett fågeltorn med god utsikt över Kallrigafjärden. Den grunda fjärden är en viktig rastplats för flyttande fåglar, så vår och höst kan du se massor av änder, gäss och svanar. Eftersom kuststräckan är så pass ostörd, häckar också många vanliga och ovanliga fåglar. Havsörn är snarare regel än undantag att se här, kanske upptäcker du till och med flera stycken samtidigt.

De grunda vattnen längs kusten är idealiska att paddla eller ro runt i. Då kan du hitta dina alldeles egna privata smultronställen.

Tänk på att det är tillträdesförbud i hela den grunda viken Lövörsgräset under 15 juli-15 oktober och undvik att röra dig på strandängarna i häckningstider.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  4. fånga eller bortföra djur, med undantag för fisk, föra bort ägg, rom eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  5. göra upp öppen eld,
  6. förtöja båt eller tälta mer än två dygn i följd,
  7. framföra eller parkera motordrivet fordon eller luftfarkost,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
  9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  10. under tiden 15 juli-15 oktober beträda området som markerats på karta i bilaga B i reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 1133 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Bolag, Upplandsstiftelsen, kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss