Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Oxhagen

- blomrika marker

Hage och hållåga i naturreservatet Oxhagen

Oxhagen ligger i ett idylliskt kulturlandskap med skog och blomrika beteshagar. Här kan du "bestiga" Vattholmaåsen och promenera mot Fyrisån. Glöm inte filt och picknickkorg!

Inte långt från parkeringen öppnar sig hagen med stora ytor att springa och vila på. De stora vidkroniga ekarna visar att markerna har betats länge, eftersom de kräver både ljus och plats för att bli så stora. Boskapen håller marken öppen och skapar ett leende landskap med många fina blommor. På våren kan du vada genom ett hav av sippor och gullvivor och lyssna på vårfåglarnas kvittrande.

När du kliver upp på åsen får du ser upp vad du sätter fötterna. Åsen består av grus och miljontals rundade stenar och det är lätt att tappa fotfästet. Väl uppe får du lön för mödan. Slå dig ned på bänken vid den branta grusslänten och njut av utsikten över hagarna mot den slingrande Fyrisån.

Den här delen av Fyrisån heter Träsundet och består av en kanal mellan Knivstasjön och Storsjön. Den grävdes i slutet av 1800-talet för att sänka vattennivån i sjöarna uppströms. Ta stigen som leder ned mot ån, först genom hagmarken och sedan genom skogen - det är mindre är två kilometer fram och tillbaka.

Oxhagen är lättillgängligt och perfekt för en picknick i det gröna. Kom och njut av den vårliga blomprakten, men tänk på att inte lämna skräp efter dig och låt blommorna stå kvar så att många kan njuta av dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
    gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga, döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. elda utom på anordnad plats,
  5. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  6. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 46 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Upplandsstiftelsen, privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss