Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lerorna

Sjö med kransalger, gölgroda och blodigel, omgiven av rikkärr.

Gölgroda och rikkärr i naturreservatet Lerorna

Den säregna miljön i reservatet Lerorna beror på att berggrunden är rik på kalk. Det gynnar en rad sällsynta och hotade arter.

Bland de många arter som trivs i den grunda sjön Lerornas kalkrika och näringsfattiga vatten återfinns gölgroda och blodigel. Av Sveriges närmare 30 olika igelarter är den sällsynta blodigeln den enda som suger blod från oss människor. På sjöns botten växer kransalger, som bara trivs i klart och näringsfattigt vatten.

Sjön kantas av  ett öppet rikkärr, med spridda tallar och stor artrikedom. Här finns de rödlistade arterna kalkkärrgrynsnäcka, gölgroda och rikkärrets karaktärsart nummer ett – orkidén gulyxne. Också en rad andra snäckor och trollsländor, exempelvis pudrad kärrtrollslända, trivs här.

Rikkärr är en säregen och hotad naturtyp. För att ett rikkärr ska bildas behövs vatten och kalk. Vattnet kommer från grundvatten och nederbörd. I Uppland kommer kalken från berggrunden. När inlandsisen skavde av delar av berggrunden i Gävlebukten, och förde den med sig, maldes den mjuka kalken sönder och transporterades långa sträckor med isälvarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordyta eller bottenyta,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. elda eller grilla,
 6. framföra motordrivet fordon,
 7. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 8. rida,
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 9 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss