Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fageruddsåsen

Utsikt över Svinnegarnsviken

Stig och fornlämning i naturreservatet Fageruddsåsen

Namnet säger det mesta om vad som väntar besökaren: det är en ås, det är fagert och alldeles nära vattnet! Här bjuder naturen på sköna skogspromenader och vackra vyer högt över Mälarens glittrande vatten.

Åsryggarna är skogsklädda och det går tydligt att se hur växtligheten har anpassat sig i höjdled. Längst ner trivs lövträden, på sluttningarna övertar den tätare och lite mörkare granskogen och på krönet växer mer än hundraåriga tallar. Där är skogen glesare och bjuder på många fina utblickar mot Svinnegarnsviken.

Varje skogsmiljö har sin särskilda uppsättning djur och växter som behöver just de livsmiljöer som finns där. Bland granarna trivs t ex den sällsynta bombmurklan och i de äldre lövträden lever åtskilliga insekter och skönsjungande småfåglar. Ett tips till dig som besökare är att promenera hela vägen till åstoppen. På en av de högsta punkterna, 35 meter över vattnet, ligger ett stenröse som kan vara en grav från bronsåldern.

Själva stigen på krönet är nästan en fornlämning i sig, här har det gått människor alltsedan åsen var en ö i ett skärgårdslandskap. I forna tider fanns det få landvägar och det var smidigast att åka båt, men just på åskrön var det lätt att färdas till fots. Slå dig ner på toppen, njut av utsikten och fantisera kring livet på forntiden!

Fram till 1940-talet betade kor på åsen och bönderna i trakten glesade ut skogen genom plockhuggning. Idag får naturen leva ostörd, ta hänsyn till djur och växter och håll hunden kopplad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter
 3. Medvetet störa djurlivet exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
 4. Medföra hund som ej är kopplad
 5. Göra upp eld på annat än av förvaltaren anvisade och iordningställda platser
 6. Tälta
 7. Uppställa husvagn
 8. Rida
 9. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkera utanför anvisade platser
 10. Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår eller anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning
 11. På ett störande sätt använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1983
Areal: 27 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Enköpings kommun

Anders Lindholm, kommunekolog

Telefon 0171-625246

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss