Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skaten-Rångsen

Inner- och ytterskärgård

Grunt sund med uppstickande stenar i naturreservatet Skaten-Rångsen

Har du tillgång till båt eller kommer du över isen kan du här uppleva en varierad kust med en oexploaterad skärgård. Rångsen är en bra startpunkt - här finns brygga och roddbåt att låna.

Skatfjärden och Rångsenfjärden består av cirka 30 större och många mindre öar, men i reservatet ingår även en del av fastlandet till glädje för alla som kommer med cykel eller bil. De flesta öarna består av moränrester och är därför bitvis mycket grovblockiga och svårtillgängliga.

Skärgården är flack och marken höjer sig sällan mer än fem meter över havslinjen. Kustlandskapet är i ständig förändring. Tack vare landhöjningen reser sig ny mark långsamt, långsamt ur havet. På många öar växer en äldre barrblandskog.

Vissa skogspartier har sannolikt varit betesmark förr, vilket syns på gamla enar, grova granar och döda häggar. På andra håll liknar skogen mest en urskog med omkullfallna stammar och träd av olika ålder och arter. Det är bra fiskevatten och de grunda och skyddade vikarna är lekplatser för bland annat gädda, abborre och mört.

Även fågellivet är rikt med både sjö- och skogsfåglar. Vid stränderna häckar bland annat vigg och ejder medan duvhök och mindre flugsnappare trivs bättre i skogarna. Längre ut i skärgården förekommer även strandskata, drillsnäppa och silltrut.

Gå på upptäcktsfärd på någon kobbe och ö, ta ett dopp och njut av fåglarnas flygkonster. Tänk dock på att naturen är känslig och visa varsamhet vid ditt besök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  4. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning  av matsvamp och bär,
  5. fånga eller bortföra djur, med undantag för fisk, föra bort ägg, rom eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  6. anordna orienteringstävling eller snitslade spår,
  7. förtöja båt eller tälta mer än två dygn i följd
  8. göra upp öppen eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 2 232 ha
Kommun: Tierp, Östhammar
Markägare: Korsnäs, Upplandsstiftelsen, privata
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss