Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Örskär

Skärgårdsö med gamla kulturmarker och klippor mot havet. Gölgrodor och orkidéer

Gullviva och hällar vid havet i naturreservatet Örskär

Vill du uppleva hav, vind och klippor, men samtidigt bryta av med en orkidépromenad ska du åka till Örskär. Det är en omväxlande skärgårdsö där du känner dig förflyttad till en egen värld.

Örskär är en stor och flack ö strax norr om Gräsö. På det inre av ön växer mager hällmarkstallskog men det finns också många små tjärnar, gölar och kärr insprängda i skogen. Stränderna i norr och öster består mest av flacka, isräfflade, kala hällar med enstaka vindpinade martallar, medan stränderna i söder och sydost är mer skyddade.

Den kalkhaltiga marken gör att en mängd orkidéer trivs. Här växer arton av landets orkidéarter. Även den sällsynta gölgrodan och blodiglar uppskattar det kalkhaltiga vattnet i öns gölar och kärr. Vår och höst är ön en viktig anhalt för flyttfåglar, med lite tur kan du se tiotusentals bofinkar eller tusentals ringduvor passera samtidigt.

På 1800-talet var det inflyttningsvåg till Örskär och folk bröt ny mark. Än i dag syns odlarmödan i ett småskaligt odlingslandskap med slåtterängar, stenmurar och gamla ängslador. Eftersom ön fortfarande betas finns den speciella floran kvar som gynnas av hungriga mular. Här kan du hitta jungfrulin, mandelblomma, gullviva och många fler.

Ett välkänt landmärke på ön är fyrtornet från 1700-talet, ritat av slottsarkitekten Carl Hårleman. Strax intill ligger vandrarhemmet inhyst i fyrvaktarens bostad.

Bästa baden finns på klipporna i öster, men hela ön inbjuder till härliga vandringsturer, antingen längs strändernas klippor eller kanske till det ålderdomliga kulturlandskapet kring det gamla hemmanet Maren i mitten av ön.

Naturen på ön är känslig, så visa varsamhet vid ditt besök och tänk särskilt på att du inte får gräva upp orkidéer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
  2. Medföra hund som inte är kopplad
  3. Göra upp eld
  4. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller gräva upp örter, gräs, mossor, lavar
  5. Utan markägares tillstånd tälta mer än två dygn
  6. Utan markägares tillstånd förtöja eller förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn
  7. Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  8. På ett störande sätt använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: ursprungligt beslut 1969, gällande beslut 1996
Areal: 485 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss