Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djurgården

Betesmark med gamla, grova träd vid Långsjöns strand.

Betesmark och grovt träd i naturreservatet Djurgården

Invid Långsjöns nordöstra strand ligger ett område med betesmarker och lövskogsbevuxna kullar. Kor och hästar betar och så har det varit i århundraden, marken har antagligen aldrig varit upplöjd.

På kullarna växer grova gamla lindar, ekar och björkar. Mellan de åldriga träden breder stora hasselbuskar ut sig. På sina håll är det så soligt och torrt att bl. a. brudbröd, solvända och kummin trivs. Bland träden och buskarna häckar skogsduva, gräshoppssångare och rosenfink. Under andra världskriget användes några av kullarna som försvarsvärn och fortfarande ligger skarpkantade, vassa stenar kvar.

Långsjön har blivit sänkt, det syns fortfarande en gammal strandlinje ett stycke ovanför dagens vattenbryn. Strandpartierna är delvis sanka och det växer vass i ett brett bälte längs större delen av stranden. Vår och höst rastar olika vadare, som grönbena, enkelbeckasin och gluttsnäppa, på strandängarna.

Den öppna hagmarken är djurens domän. Det finns både fastare och fuktigare marker. Här och där växer det upp sly av klibbal och stora stånd av nässlor. Djurens betande mular är mycket viktiga för att hålla tillbaka detta och låta landskapet förbli trädfritt.

Det är inte svårt att ta sig fram i området och det finns en hel del kostigar att följa, tänk dock på att inte störa de betande djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. framföra motordrivet fordon,
  2. tälta eller elda annat än i enstaka fall med markägarens tillstånd,
  3. skräpa ner.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1967
Areal: 21 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Sätuna AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss