• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Andersby ängsbackar

Småbrutet kulturlandskap med värdefulla gamla träd.

Björkhage och vitsippor i naturreservatet Andersy ängsbackar

Slåtterängar och gamla gärdsgårdar, kostigar och ädla lövträd. Andersby ängsbackar bjuder på ett idylliskt kulturlandskap som minner om hur bondesverige såg ut i slutet av 1800-talet. Det här är ett område som passar perfekt för strövtåg och långa lata picknickar. Nere vid sjön i reservatets södra del finns en sjöbod som du kan rasta i.

Vid Andersby ängsbackar har människan och hennes djur format naturens utseende ända sedan järnåldern. Kreaturen har gått på bete i skogen och på ängarna och skapat ett öppet leende landskap med en rik flora. Gamla odlingsvägar slingrar fram mellan de ålderdomliga åkrarna och enhetlig äldre bebyggelse fulländar bilden av ett odlingslandskap från förr.

Det växer mycket ädellövträd, som ek, lönn och lind, i Andersby ängsbackar. Det är en ovanlig syn i den delen av Uppland som annars är så barrskogsdominerad. Vissa av ekarna är mäktiga "sparbanksekar", men det finns också täta ädellövskogar med hasselsnår och en artrik lundflora.

I reservatet ingår en del av Dannemorasjön, som idag till stora delar är igenväxt. På 1700- och 1800-talet sänktes den flera gånger, både för att förbättra säkerheten i gruvorna norr om sjön och för att skapa ny jordbruksmark. Sammanlagt sänktes vattenytan med en dryg meter. Den grunda och näringsrika sjön har fått ett rikt och varierat fågelliv.

Att bege sig till Andersby ängsbackar är en fröjd vilken årstid det än är. På våren täcks markerna av blommande sippor, sommartid växer där rikligt med smultron och man kan hitta ängens alla blommor, på hösten sprakar ädellövskogen av färger och många ovanliga svampar trivs bland de vissna löven. Om snön faller på vintern kan en skidtur bli en omväxlande upplevelse. Men vilken årstid du än besöker Andersby ängsbackar, tänk på att vara varsam, här lever många sällsynta arter som kan vara känsliga för störningar.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Friluftsliv och allemansrätt

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. plocka blommor med undantag för viss insamling för undervis­nings- och forskningsändamål,
 5. medföra hund som inte är kopplad eller medvetet störa djur­livet,
 6. framföra motordrivet fordon och parkera utanför anvisad parkeringsplats,
 7. ställa upp husvagn,
 8. rida, tälta eller göra upp eld,
 9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1987
Areal: 204 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000