Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Andersby ängsbackar

Kulturlandskap med värdefulla gamla träd

Björkhage och vitsippor i naturreservatet Andersy ängsbackar

Beskrivning av naturreservatet

Andersby ängsbackar är ett idylliskt kulturlandskap som påminner om hur bondesverige såg ut i slutet av 1800-talet. Ett område som passar perfekt för promenader och picknickar.

Här finns slåtterängar och gamla gärdsgårdar, kostigar och ädla lövträd. Nere vid sjön i naturreservatets södra del finns en sjöbod som du kan rasta i.

Vid Andersby ängsbackar har människorna och deras djur format naturens utseende i över tusen år. Boskap, som kor och får, har betat i skogen och på ängarna. Det har skapat ett öppet landskap med många olika sorters växter. Här slingrar sig gamla odlingsvägar mellan åkrar och äldre hus.

Värdefulla träd

Det växer mycket ädellövträd i Andersby ängsbackar. Några exempel är ek, lönn och lind. Det är ovanligt i den här delen av Uppland, som annars domineras av barrskog.

Vissa av ekarna är stora, mäktiga och flera hundra år gamla. Här finns också täta ädellövskogar med hasselsnår och en artrik lundflora.

Många sorters fåglar vid sjön

I reservatet ingår en del av Dannemorasjön. Det är en grund och näringsrik sjö, där många fågelarter trivs.

Dannemorasjön är grund eftersom man sänkte sjöns nivå flera gånger på 1700- och 1800-talen. Det gjordes både för att skapa ny jordbruksmark och för att förbättra säkerheten i gruvorna som låg norr om sjön. Sammanlagt sänktes vattenytan cirka en meter.

Ett område för alla årstider

En utflykt till Andersby ängsbackar är en fröjd vilken årstid det än är.

På våren täcks marken av blommande sippor. På sommaren växer här rikligt med ängsblommor – och smultron. På hösten sprakar lövskogen av färger och många ovanliga svampar trivs bland de vissna löven. På vintern, om det är snö, kan du ta en tur på skidor.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Friluftsliv och allemansrätt

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. plocka blommor med undantag för viss insamling för undervis­nings- och forskningsändamål,
 5. medföra hund som inte är kopplad eller medvetet störa djur­livet,
 6. framföra motordrivet fordon och parkera utanför anvisad parkeringsplats,
 7. ställa upp husvagn,
 8. rida, tälta eller göra upp eld,
 9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1987
Areal: 204 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss