Moralundsskiftet

Ståtliga tallar nära Mora stenar.

Tall och klibbticka i naturreservatet Moralundsskiftet

Alldeles nära E4:ans susande bilar ligger ett litet stycke orörd natur där tiden tycks stå stilla. Skogens högresta tallar och granar började växa redan under Linnés tid och har fått stå ifred sedan dess. I våra dagar bildar de mäktiga barrträden en grön pelarsal som bjuder in till en kort bensträckare.

På marken nedanför de imposanta träden växer blåbär och skira skogsstjärnor och på sommaren kan du se orkidén knärot i blomning. De gamla träden har stor betydelse för många djur och växter. Vid basen av de grova tallarna trivs bland annat svampen grovticka. Det är en rötsvamp som uppskattas för sina färgämnen, t ex när man färgar garn. Stammarna är hemvist för åtskilliga insekter som t ex de sällsynta skalbaggarna bronshjon och granbarkgnagare och fåglar bygger bo i trädkronorna.

Det har visat sig att granarna i området blir fler på tallarnas bekostnad. Det beror på att granen tål skugga bättre än tall och därför konkurrerar ut den. E4-rastplasten Mora stenar ligger alldeles nära och därifrån leder en mindre väg rakt till reservatet.

Också Upplandsleden passerar nära reservatet så det är inte svårt att ta sig hit vare du kommer med bil eller är ute på en vandringstur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet råder förbud mot:

  1. Tältning och läger
  2. Plockning av kottar och kvistar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1947
Areal: 0,9 ha
Kommun: Knivsta
Markägare: Långhundra häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss