Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rotfallet

Sumpskog med gran och tall. Massor av mossor.

Skog och grova träd i naturreservatet Rotfallet

En bit sydost om Tärnsjö hittar du ett område med gammal sumpskog. Den höga luftfuktigheten, den orörda skogen och markvattnet bidrar allesammans till att det finns många ovanliga mossor här.

Det växer ungefär lika mycket tall som gran i sumpskogen. Medelåldern på träden är ca 80 år, men det finns tallar som är 200 år gamla och granar som uppnått en ålder av 140. I de blötaste delarna finns det klenvuxna alar stående på mäktiga socklar. Trots att alarna inte är så stora är många av hög ålder.

Området har varit bevuxet med skog under mycket lång tid och inte utsatts för moderna skogsbruksåtgärder. Därför finns det gott om stående och kullfallna döda träd. Den fuktiga förmultnande veden är en god livsmiljö för många arter av mossor och lavar. Här finns bland annat flera levermossor och spretmossor liksom de ovanliga skogstrappmossa och stubbtrådmossa. Bland lavarna kan hållav och kattfotslav nämnas.

Glöm inte stövlarna och myggstiftet när du ger dig ut på moss-safari!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. tälta
 2. göra upp eld
 3. cykla eller rida
 4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 8. anbringa tavla, skylt eller affisch, snitsla spår eller anordna orienteringskontroll
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 17 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss