Ängskär

- tvillinguddar och bronsåldersgroda

Flygbild över naturreservatet Ängskär

Bad och fågelskådning, idylliska promenader och karga klippor väntar dig i Ängskärs naturreservat med sin omväxlande skärgårdsnatur.

Ungefär tre mil nordväst om Öregrund skjuter tvillinguddarna Klubben och Bondskäret ut i Bottenhavet, åtskilda av det trånga och fågelrika Ängskärssundet. Här ligger två naturreservat, Ängskär och Bondskäret, alldeles intill varandra.

Klubben är klippig och småkuperad och till större delen täckt av barrskog. I den norra delen ska du hålla utkik efter en öppen göl med vita näckrosor, Ruddammen. Där lever Upplands egen groda - gölgrodan. Denna kväkande raritet finns bara vid norra Upplands kust och anses vara en kvarleva från en period med varmare klimat under bronsåldern!

På den södra delen av Klubben finns en äng där det växer rikligt av den praktfulla orkidén Adam och Eva. Vill du uppleva mer av gammalt kulturlandskap ska du vandra till Bondskäret med slåtterängar inhägnade av gamla gärdsgårdar, hamlade träd och en bedårande blomprakt. Vill du däremot bada ska du styra kosan till den betydligt mindre halvön Slåtholmen med mjuka klipphällar och en långgrund sandstrand. Badmöjligheterna anses vara de bästa på flera mils avstånd! Där ligger också en liten camping med servering.

Längst in i Ängskärssundet ligger den gamla hamnen där järn från Lövstabruk skeppades iväg till England. Idag är det bara Vita Magasinet, den imposanta järnboden, som minner om denna livliga tid. Den ständigt pågående landhöjningen hindrade till slut de tungt lastade fartygen att ta sig ut ur hamnen.

Vi är många som uppskattar halvöarnas omväxlande miljö, men tänk på att skärgårdsnaturen är känslig för slitage. På de små öarna Djävulsön och Måsberget i Ängskärssundet är det landstigningsförbud mellan 1 april och 15 juli för att inte störa de häckande fåglarna.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter
 3. Medföra okopplad hund
 4. Beträda Djävulsön med intilliggande öar söder därom under tiden 1 april till och med 15 juli
 5. Medvetet störa djurlivet exempelvis genom att klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
 6. Framföra motordrivet fordon, ställa upp husvagn eller parkera utanför anvisade vägar och platser
 7. Tälta utanför anvisade platser
 8. Göra upp eld annat än på anvisade platser
 9. Rida
 10. Anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan liknande anordning
 11. På ett störande sätt framföra båt, använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Serviceinformation

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Fakta

Skyddsår: 1985, nytt beslut 2020
Areal: 328 ha
Kommun: Tierp
Ägare: Upplandsstiftelsen, privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.