Arnöhuvud

Mäktig ås med hisnande vyer

Vy över Mälaren från naturreservatet Arnö huvud

Likt en vilande drake reser sig rullstensåsen ur Mälarens vatten. En slingrande stig gör det lätt att gå på upptäcktsfärd, det är bara att välja mål: upp mot toppen eller ned mot vattnet. Ett tips är att ta sig genom skogen till åsens högsta punkt. Väl framme kan du slå dig ned för en fikapaus, njuta av utsikten och spana över de fågelrika Mälarvikarna.

Arnöhuvud är en del av den 250 km långa Uppsalaåsen som reser sig ovan mark ömsom här, ömsom där, från Södertörn upp till Billudden vid Gävlebukten. Här i reservatet är åsen 45 meter hög och bjuder på en omväxlande skogsnatur, branta sluttningar och en rad fantasieggande fornlämningar.

Stigarna leder dig genom tall- och granskogen, som får leva sitt eget liv. Döende och döda träd ligger kvar i skogen och blir goda livsmiljöer för många vedlevande djur och växtarter. I sydväst kan man fortfarande se resterna av ett äldre odlingslandskap med åker-, ängs- och hagmark. Djurlivet är rikt, det är gott om rådjur och hare, fasaner håller hus kring gården Lillåker och i viken söder om gården finns mängder med sjöfågel.

Själva åskrönet är flackt och det är lätt att ta sig runt. Här uppe ligger flera stenrösen från bronsåldern. De byggdes av människor som levde här när landskapet fortfarande var en skärgård och platsen var en ö med ett strategiskt läge vid en av tidens viktigaste sjöleder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar,
 3. Medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
 4. Medföra hund som ej är kopplad,
 5. Göra upp eld annat än på anvisade platser,
 6. Tälta eller förtöja båt mer än ett dygn i följd,
 7. Uppställa husvagn,
 8. Rida,
 9. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkera utanför anvisade platser,
 10. På ett störande sätt framföra motorbåt eller använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1977
Areal: 250 ha
Kommun: Håbo
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss