Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hårsbäcksdalen

På botten av en djup ravin och genom frodig grönska slingrar sig Örsundaån fram.

Grönska och bombmurkla i naturreservatet Hårsbäcksdalen

Den djupa ravinen har skapats av Örsundaån som skurit sig genom Enköpingsåsen. Dalsidorna sluttar 20 meter brant ner mot den slingrande ån. Här omsluts du av mörk och frodig grönska - det är så nära djungel man kan komma på våra breddgrader.

Reservatet lockar främst med sitt säregna landskap och sin sällsynta flora - hela vägen från åsens rygg ner mot den slingrande ån i ravinens botten. Om du besöker området på våren möts du av ett överflöd av vårblommor. Redan i april blommar den väldoftande tibasten med rödvioletta blommor på bar kvist. Senare täcks marken av blåa och vita små sippor och genom den skira lövskogen hörs kvittrande svarthättor och grönsångare.

Med lite tur kan du även få syn på den sällsynta kungsfiskaren. Den lilla fågeln hittar här idealiska boställen - den har en förkärlek för sandbrinkar som stupar rakt ner i ett vattendrag.

Nere i dalgången är det fuktigt och på flera ställen bubblar små källflöden upp ur marken som bidrar till den artrika grönskan. I botten på ravinen trivs bland annat den stora ormbunken strutbräken men också det sällsynta gräset storgröe.

Det är lätt att utforska åsen och ravinen på de markerade stigarna.Alla vi som besöker Hårsbäcksdalen är tillfälliga gäster. Tänk på att följa de regler som finns för att skydda djuren och växter i denna skyddade natur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. insamla växter, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än på av reservatsförvaltaren särskilt iordningställd plats,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på väg och parkeringsplats,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 10. rida,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande med undantag för
  - mindre motionstävling på stigar markerade på karta
  - hembygdsfester av kulturell karaktär på festplats markerad på karta

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1957, nytt beslut 2016
Areal: 28 ha
Kommun: Enköping, Heby
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Hitta hit

Reservatet ligger längs Örsundaån mellan Fjärdhundra och Heby.

Med bil från Heby: Ta väg 254 mot Enköping. Efter ca 7,5 km ta höger vid skylt Hårsbäcksdalen.

Med bil från Enköping: Ta väg 70 till Fjärdhundra. I Fjärdhundra ta väg 254 mot Heby. Efter ca 9 km ta vänster vid skylt Hårsbäcksdalen.

Med buss: UL-buss trafikerar sträckan Fjärdhundra-Heby. Hållplats "Hårsbäcksdalen". Tidtabeller finns på ul.se Länk till annan webbplats..

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss