Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Idön

Kulturlandskap i skärgården. Öppna hagar, skogsbeten och naturskog. Stigrikt.

Stig och hage i naturreservatet Idön

Gör en utflykt i tiden till en gammaldags skärgårdsmiljö. På Gräsöns sydligaste spets hittar du en blandning av gammal skog, öppna ängar och hagar.

Här får du en inblick i hur gångna tiders skärgårdsbönder formade ett landskap som idag har blivit sällsynt. Förr i världen gällde det att ta vara på naturens resurser. Lövträden hamlades för att ge vinterfoder, ängarna slogs för hö, på inägorna odlades grödor och i skogen gick djuren på bete. Spåren efter människornas slit syns än idag: hamlade kandelaberträd, grovgreniga lövträd och doftande örter.

Ta ett strövtåg genom skogen. Tack vare den kalkhaltiga jorden trivs här en mångfald av olika örter. Om våren täcks marken av blåsippor och på sommaren kan du glädjas åt vackra orkidéer. Visst sätts fantasin i rörelse när man hittar växter som dvärghäxört, sårläka och trolldruva? Kanske lägger du märke till alla luckor och gläntor och att träden är av olika åldrar.

Skogens utseende är en kvarleva från den tid när människorna endast högg några träd i taget, så kallad plockhuggning. I dag står och ligger gamla och unga träd, murkna stammar och död ved om vartannat och ger området en urskogsliknande karaktär. Andra delar av skogen betas på nytt för att hålla den öppen och ljus.

Idön är ett trevligt utflyktsmål som kan nås med bil, båt eller kanske skrinnandes över isen. Njut av den ålderdomliga miljön vid havet men tänk på att lämna den lika fin som när du fann den.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär
 3. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 4. elda utom på anordnad plats,
 5. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 6. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och allmänna vägar samt vinterväg på is till närliggande öar,
 7. rida, med undantag för ridning på anvisad ridstig.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 175 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss