Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Röllingen

– vild Mälarö

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Betesmark och prästkragar i naturreservatet Röllingen

Röllingen är en vild mälarö inte långt från fastlandet. Ön reser sig som en hög och smal bergsrygg ur vattnet. Större delen är täckt med skog, mest gamla barrträd men också lövträd som ek, lind och asp. På öns östra spets ligger ett gammalt fiskartorp, som visar hur livsmiljön såg ut för gamla tiders mälarfiskare.

Röllingen reser sig ungefär 50 meter ur havet. De högsta delarna är ganska flacka, men på sina håll stupar det brant ner mot Mälaren. Den vidsträckta utsikten över vattnet är betagande. Jordtäcket på ön är tunt och berget går i dagen på många håll. Skogen är vildvuxen och full av mängder av döda stående och liggande träd.

Allehanda insekter trivs bland den förmultnande veden och många fåglar i sin tur livnär sig på larverna eller hackar ut bohål i de gamla träden. Här hör du flera olika sorters hackspettar, som spillkråka, gröngöling och mindre hackspett. Det ensliga läget gör också att både korp och rovfåglar finner sig väl tillrätta.

Den siste bofaste fiskaren flyttade från Röllingen på 1950-talet, men husen står fortfarande kvar. På senare år har betesmarkerna kring torpet återigen börjat betas. Komularna gör att landskapet kring torpet öppnas upp och den gamla ängsfloran blir livskraftigare.

Du kan bara komma till Röllingen med båt. Till reservatet hör också de två små holmarna Jutskär och Tjärskär. Var en varsam gäst när du besöker öarna så att vildmarken får fortsätta att vara vild! Du får till exempel inte tälta eller elda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för matsvamp- och bärplockning.
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort eller skada ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. rida,
 6. tälta,
 7. elda,
 8. förtöja eller förankra båt mer än ett dygn,
 9. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 10. på öarna framföra eller parkera motordrivet fordon,
 11. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1992
Areal: 165 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss