Florarna

Upplands största myrområde med omgivande skogar. Möjlighet att uppleva fullständig tystnad och vildmarkskänsla.

Lägergården Risön och spång över myr i naturreservatet Florarna

Vill du uppleva Norrland på nära håll? Då ska du besöka Florarna med sina vidsträckta myrar. Hit kan du komma för en vintrig skidtur eller en avkopplande vandring - och du behöver inte vara rädd för att bli alltför blöt om fötterna! Det finns gott om markerade stigar och spångade leder.

Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar. Här är det bara naturens egna ljud som hörs och civilisationen känns långt borta.

Ett besök i Florarna bjuder på fina naturupplevelser året runt. Vintern är kanske den bästa årstiden för att upptäcka reservatet. Det är lätt att ta skidorna över vidderna och göra upp nya spår i den knastrande snön. Kanske hör du en uggla ropa eller ser spår efter ett skyggt lodjur.

I snösmältningstider blir de öppna myrarna scen för orrarnas märkliga spel inför parningen. Om våren förvandlas våtmarkerna till ett fågelparadis när mängder av flyttfåglar anländer. Lite senare börjar den till synes karga naturen att blomma och luften doftar kryddigt av pors.

På hösten går det att plocka hjortron och hela myren får en färgskala i gult och orange.

Naturreservatet ligger mitt bland de uppländska vallonbruken. Naturen verkar vara helt orörd, men skenet bedrar. I äldre tider var det stor aktivitet i våtmarkerna. Myrslåtter var ett viktigt bidrag för kreaturens utfordring på vintern. När järnbruken anlades på 1600-talet ökade behovet av timmer, ved och kol och det gjordes fördämningar för att få bättre tillgång till vattenkraft. I våra dagar råder åter en rogivande tystnad över skog och myr.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. insamla mossor, lavar eller vedsvampar med undantag för enstaka exemplar för artbestämning,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för insamling genom håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 3. medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera spelplats eller fågelbo, lya, gryt eller annan boplats,
 4. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen iordningsställd plats,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. rida annat än på vägar,
 7. uppföra koja,
 8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på vägar och parkeringsplatser,
 9. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med undantag för Finnsjön,
 10. landa med luftfarkost,
 11. sätta upp permanenta markering, skylt eller liknande eller göra inskrift,
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande, med undantag för småskalig verksamhet för friluftsliv och naturturism som får utföras i samråd med reservatsförvaltaren.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1976, nytt beslut 2018
Areal: 5 349 ha
Kommun: Tierp, Östhammar
Ägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Reservatet ligger mellan Österbybruk och Lövstabruk.

Med bil till Risön
-från norr (väg 76). Vid södra avfarten till Lövstabruk, ta av mot "Örbyhus". Efter ca. 7 km ta av vänster mot "Florarna". Följ därefter skyltning.

-från öster:
Från Örbyhus, kör österut, tag vänster mot "Gyllby" och "Skärplinge", passera bland annat Tegelsmora och Prästarby, tag höger mot Lövstabruk och fortsätt ca. 13 km och tag av mot "Florarna". Följ därefter skyltning

-orientera med navigator:
Lägg in Risön 209, Lövstabruk

Med bil från söder till Stormon och Vika: Från Österbybruk, följ skyltning mot "Film". Vid Films kyrka följ skyltning mot "Florarna" och därefter mot "Stormon" eller "Vika". Parkering finns både vid Stormon och Vika.

Med tåg och buss eller bara buss: Upptåget stannar vid "Örbyhus station". Busshållplatserna "Tegelsmora kyrka" och "Prästarby" ligger nära reservatsgränsen och via vägar kan man ta sig in till markerade leder. Hållplats "Österbybruk bussterminal" är startpunkt för Upplandsleden etapp 12 Länk till annan webbplats., som slutar vid Risön i Florarna. Sök bästa färdsätt på ul.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Beslut och skötselplan för reservatet finns på Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När Länsstyrelsen genomför större åtgärder i länets naturreservat hittar du aktuell information här

Utskrivbar karta med leder, stugor och p-platser markerade Pdf, 1.7 MB.

Mer information om anordningar finns i den infällda kartan längre ned på sidan. Klicka på symbolerna för information, flera symboler ligger på varandra, så bläddra mellan anordningarna med hjälp av pilen uppe, näst längst till höger i den ruta som kommer upp.

Utförlig information om anordningar och stugor finns i Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.