Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årike Fyris

Fyrisån med angränsande marker med strandängar, betesmarker och åsmiljöer. Hårdgjorda gång- och cykelstigar, fågeltorn och gömsle.

Årike Fyris fågeltornet vid övre Föret och spång över fuktäng vid Nedre Föret

Årike Fyris är ett kommunalt reservat, bildat av Uppsala kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. skada botten, berg, jord eller sten,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar eller gräva upp växter,
 3. skada eller störa djurlivet,
 4. medföra okopplad hund,
 5. framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar,
 6. parkera motorfordon och husvagn/husbil annat än på upplåtna och iordningställda platser,
 7. cykla eller framföra elcykel, som avviker från Transportsstyrelsens definition om elassisterad cykel, utanför markerade gång- och cykelvägar/-stigar eller vägar avsedda för motortrafik,
 8. samla in insekter och andra ryggradslösa djur med undantag för insamling av enstaka individer för artbestämning eller tillfällig insamling som görs inom pedagogisk verksamhet,
 9. att sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftslivsverksamhet,
 10. för längre tid än ett dygn i följd förankra båt eller lägga upp båt på land med undantag för uppläggning på anvisade platser,
 11. köra med vattenskoter eller andra motordrivna båtar utanför markerad farledslinje. Ingen körning får ske i vass- och översvämningsområden,
 12. tälta utanför anvisad plats,
 13. elda, annat än vid för detta iordningställda platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 482 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala kommun, SLU, Akademiska hus, Gustavianska stiftelsen
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

E-post: via felanmälan på kommunens webbplats

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss