Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granåsen

Friluftsområde nära Bålsta med utsikt över Lilla Ullfjärden. Gammal barrskog.

Skog och rönnblad i naturreservatet Granåsen

Bålstabornas egna friluftsområde ligger på bekvämt gång- eller cykelavstånd från tätorten. Här kan du promenera, jogga eller ha en mysig grillstund. Invid reservatet ligger en slalombacke där du kalla vintrar kan testa dina utförsåkningskunskaper samtidigt som du njuter av en strålande utsikt.

Granåsen höjer sig ungefär 50 meter över Lilla Ullfjärdens vattenyta. Krönet är flackt och öppet. Berget går i dagen och det växer mest enbuskar och olika slags lavar där. Övriga delar av åsen består av skog, mest gamla tallar och granar men också en del lövträd. Marken är täckt av blåbärsris, så glöm inte bärkorgen, när du kommer hit sommartid! Närmast vattnet är det lummigare, där växer al, ek och hassel.

Åsen är en fortsättning av Uppsalaåsen och på dess sidor kan du hitta flera tydliga fornstrandlinjer. De visar hur högt vattnet gick under olika perioder då större delen av Uppland var täckt av hav och endast de högsta punkterna stack upp som öar.

En liten raritet som du kan upptäcka på våren är bombmurklan. Det är en lustig svamp som ser ut som en mörkbrun, rynkig och dallrande sammetsklump. Svampen öppnar sig som en krater och inuti finns en alldeles slät yta. Bombmurklan är sällsynt och lever av att bryta ner granbarr.

På toppen av åsen låg det förr en väderkvarn. Idag kan bara kvarnens grundstenar skönjas, men det gamla torpet Kvarnkojan står kvar och intill ligger Friluftsfrämjandet raststuga. Det öppna området är en populär samlingsplats och centrum i reservatet. Det finns flera stigslingor och ett elljusspår som löper längs med åsen. Är du ute på vandring på Upplandsleden kommer du också genom reservatet.

Vid Granåsen kommer du på ett enkelt sätt ut i naturen. Många människor utnyttjar området, tänk därför på att vara varsam så att inte slitaget på skog och mark blir för stort.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. gräva upp blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för
  4. plockning av matsvamp, frukt, bär och icke fridlysta blommor, döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
  6. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och allmänna vägar.
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  8. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 33 ha
Kommun: Håbo
Markägare: Håbo kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss