Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bölsjön

Rikkärr, sumpskogar och en liten sjö med blodiglar. Orkidéer.

Skog och sumpäggsvamp i naturreservatet Bölsjön

Nordväst om Älvkarleby hittar du en vacker liten sjö vid namn Bölsjön. Här kan du blicka ut över den natursköna sjön och spana efter fåglar eller bara njuta. Naturreservatet Bölsjön är dock mycket mer en bara en sjö. Reservatet omfattar sumpskogar, kärr och skogsområden som alla har en hög artrikedom. Här växer ett stort antal blommor och mossor och på myrarna kan du känna lukten av skvattram.

Bösjön är en plats för dig som vill uppleva en ostörd natur, kanske en försommardag då skvattramdoften ligger tung över myrarna. De vackra orkidéerna som också blommar då kanske också gör besöket väl värt. Gummistövlar på, är dock ett bra tips.

Stora delar av reservatet består av kärr och sumpskog. Där marken är kalkrik finns ofta så kallade rikkärr. Det är kärr som är rika på mineraler och med en rik flora. Här trivs exempelvis olika starrarter och orkidéer, bland annat brudsporre, ängsnycklar och sumpnycklar.

I sumpskogar är luften väldigt fuktig och marken likaså. Därför trivs många mossor och lavar här, kattfotslav, korallbylav och lunglav för att nämna några. Sumpskogen är en varierad skog med tall, glasbjörk, klibbal och gran som vanligt förekommande trädslag.

Själva sjön har ett intressant och spännande ekosystem då den saknar fiskar. Avsaknaden av fiskar ger möjlighet för andra typer av växter och djur att leva där, till exempel blodiglar och den hotade kalkkärrsgrynsnäckan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka växter, mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp, frukt eller bär
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. elda,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn,
 9. anordna tävlingar,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. tälta,
 12. rida.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 72 ha
Kommun: Älvkarleby
Markägare: Staten, samfälligheter, privata, Uppsala stift
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss