Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östra Tvärnö

- en roslagspärla

Stenhäll och gärdesgård i naturreservatet Östra Tvärnö

Östra Tvärnö är en skärgårdsmiljö som för tankarna till Taubes glada sommarvisor. Här ligger gamla gårdar inbäddade mellan hav, skog och ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Det finns flera stigar och gott om sköna picknickplatser med havsutsikt.

Östra Tvärnö är ett exempel på hur det kunde se ut i Roslagen förr i tiden. Allt sedan järnåldern har traktens fiskebönder format landskapet genom bete, plockhuggning, odling och slåtter. Deras mödor har skapat ett småbrutet kulturlandskap som liknar ett lapptäcke av små åkrar, hagar och skog med avgränsande gärdesgårdar eller omsorgsfullt lagda stenmurar.

Naturreservatet är delat i två delar på ömse sidor om Mellangården och landsvägen mot Raggarön. Det finns flera markerade stigar som gör det lätt att upptäcka hela området. Ett tips är att följa den ca 3 kilometer lång slingan genom reservatets östra del ända ut till Näsudden. Vid udden hittar du en vackert belägen rastplats med eldstad och fin utsikt över havet.

Promenaden leder dig förbi blomrika hagar, över hällar och genom den gamla skogen där djur fått gå på bete under lång tid. Här och där står enskilda grova träd med vida kronor och den uppmärksamme besökaren kanske ser lövträd som ser lite stympade ut. Det är spår av hamling, d v s att trädens skott skars av för att användas som vinterfoder.

Östra Tvärnö representerar en naturmiljö som långsamt håller på att försvinna ur det moderna samhället, vilket är ett hot mot alla de djur och växter som behöver en sådan omgivning för att överleva.

Kom och njut av denna idylliska plats men tänk på att lämna den lika fin som du fann den.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats,
  6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  7. framföra motordrivet fordon annat än på iordningsställd parkeringsplats och allmänna vägar,
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 96 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss