Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hållnäskusten

Landhöjningskust med grunda vikar och ursprungliga skogar

Naturvårdsbränning i Hållnäskusten den 23 maj

Torsdag 23 maj genomför Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i Hållnäskustens naturreservat. Bränningen görs i norra delen av reservatet mellan Rosmaren och Rödhäll. Bränningen sker mot vägen ut mot reservatsparkeringen vid rödhäll och korta tillfälliga stop för biltrafiken kan förekomma. Bränningen genomförs av utbildad personal och slang och släckningsutrustning finns utlagd innan tändning sker. Naturvårdsbränningen görs för att till förmån för växter och djur som är beroende eller eller gynnas av att det brinner i skogen.

Sälstugan vid Rödhäll kommer vara stängd för övernattning mellan torsdag den 23/5 och söndag 26/5. Stugan kommer nyttjas för personal som bevakar det brända området de kommande dygnen efter bränningen.

Vik och gölgroda i naturreservatet Hållnäskusten

Vid Hållnäskusten stiger ständigt nytt land upp ur havet - här är landhöjningen hela 6,5 mm per år. Det är ett flackt mosaikartat landskap med grunda vikar, laguner och gölar, men också skog och klippor. Ännu för tusen år sedan låg kustremsan helt under vatten.

Den senaste inlandsisen pressade här ner berggrunden mer än 100 meter. När isen började smälta för 10 000 år sedan började marken sakta höja sig igen. Det är en landhöjning som fortfarande pågår och förändrar landskapet. Grunda vikar snörps av och blir sjöar och gölar, som med tiden omvandlas till våtmarker.

De grunda sjöarna har en hög medelvattentemperatur och berggrunden är mycket kalkrik. Det gynnar speciella och ovanliga växter och djur. Här har den sällsynta gölgrodan ett av sina starkaste fästen och vid några av kärren växer den exklusiva orkidén gulyxne. De många skären och den varierade skogen är också en bra miljö för fåglar, ett hundratal arter har observerats i området.

Större delen av marken är flack och ligger lägre än 5 m.ö.h. men Örnstenen i söder är en relativt hög klippa och därifrån har man en härlig utsikt över havet. Dit leder en trevlig stig från parkeringen. Stora delar av kuststräckan täcks av grovblockig morän som har förts dit av inlandsisen. Det gör att det kan vara svårt att ta sig fram på sina håll. Men belöningen är ett omväxlande och orört kustlandskap med mycket att upptäcka.

Sälstugan - öppen stuga

Sälstugan är en av Länsstyrelsens öppna stugor. Här kan du avnjuta din medhavda matsäck eller bara värma dig en stund. Stugan är även lämplig för övernattning. Det kostar inget och det går inte att boka. Eftersom det kan bli fullt är det bra att ha en reservplan, till exempel ett tält i packningen.

För allas säkerhet och trivsel gäller följande:

 • Du får övernatta max två nätter.
 • Som första gäst i stugan förväntas du bjuda in nya besökare och lämna plats åtminstone på golvet.
 • Lämna företräde till andra besökare efter en natts övernattning i stugan.
 • Använd gärna kaminerna, men elda försiktigt och se till att elden är släckt när du går.
 • Var sparsam med veden, så att det räcker åt alla.
 • Ta med eventuella sopor hem och lämna stugan i städat skick. Lämna inte kvar mat i stugan.
 • Skriv gärna några rader i gästboken innan du går.

Mer information och bilder på stugan finns i Naturkartan Uppsala läns natur. Sök på Sälstugan.

Naturkartan Uppsala läns natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan eller bottnar,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp blommor eller gräs, samt samla mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av blommor, matsvamp, frukt och bär,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 5. medvetet störa djurlivet som att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur eller bortföra ägg, rom eller bo,
 6. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lös gående husdjur,
 8. starta och landa med luftfartyg, framföra motordrivet fordon, med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 12. bo mer än två dygn i följd i Sälstugan,
 13. förankra båt mer än två dygn på samma plats,
 14. cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
 15. på ett störande sätt använda musikanläggning eller liknande,
 16. på ett störande sätt framföra vattenskoter eller motorbåt,
 17. utan Länsstyrelsens tillstånd och markägarens medgivande använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 1449 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, bolag, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss